13th Annual Capital Link Sustainability Forum

Η Capital Link με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στο  ”13th Annual Capital Link Sustainability Forum” με τίτλο

«Χρηματοδότηση, Επενδύσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη Financing & Investments Spearheading Sustainable Growth»

το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, με φυσική παρουσία στο Divani Caravel Athens Hotel.

Τα τελευταία τρία χρόνια, πρωτοφανείς προκλήσεις και σημαντικές αλλαγές έχουν ανατρέψει την καθημερινότητα όπως την ξέραμε. Οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσάρμοσαν τον ρόλο τους στην οικονομία και την κοινωνία, ενώ ρυθμιστικές αρχές αλλά και εμπορικοί και επιχειρηματικοί εταίροι και η κοινωνία γενικότερα απαιτούν την επικράτηση των κριτηρίων ESG στις επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις. To εγχείρημα της μετάβασης σε ένα βιώσιμο αύριο είναι τεράστιο και απαιτεί τη συμβολή όλων των παραγόντων ώστε οι μηχανισμοί που υιοθετήθηκαν να καταφέρουν να ανοίξουν  μία νέα προσέγγιση στην χρηματοοικονομική και γενικότερα στην οικονομία και την  κοινωνία.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η βιωσιμότητα αποτελεί παράμετρο-κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων. Η εφαρμογή κριτηρίων ESG αποτελεί έναν όλο και πιο σημαντικό παράγοντα στην επενδυτική στρατηγική πολλών εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφώνονται με μια σειρά νέων κανονισμών σχετικά με τα κριτήρια περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Σήμερα όλο και περισσότερες εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια υιοθετούν προγράμματα ή πολιτικές που βασίζονται σε αυτά τα κριτήρια σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο ασχολούνται με τη σύνταξη και την εφαρμογή νέων πολιτικών δημοσιοποίησης, ενώ οι επενδυτές πιέζουν για περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες καθώς αναπτύσσουν και βελτιώνουν επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε κριτήρια ESG.

Το 13ο Annual Capital Link Sustainability Forum, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και λαμβάνοντάς υπόψη τις νέες τάσεις αλλά ταυτόχρονα και προκλήσεις για τη Βιωσιμότητα, Χρηματοδότηση & Επενδύσεις θα καλύψει τα καίρια αυτά ζητήματα καθώς και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  • Εταιρική Διακυβέρνηση – Ένα Μοντέλο Σε Πλήρη Εξέλιξη
  • Επιχειρηματικότητα & Πολιτικές Βιωσιμότητας
  • Βιωσιμότητα & Επενδυτικές Προτεραιότητες & Επιλογές
  • Εταιρική Διακυβέρνηση – Προϋπόθεση Στη Προσέλκυση Επενδύσεων & Χρηματοδότησης
  • Βιώσιμη Χρηματοδότηση & Υπεύθυνη Τραπεζική
  • Βιωσιμότητα & Θεσμικοί Επενδυτές
  • Βιωσιμότητα – Ευκαιρία Δημιουργίας Μακροπρόθεσμης Αξίας
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Το “Capital Link Sustainability Leadership Award” δίνεται κάθε χρόνο σε μία ή και περισσότερες προσωπικότητες/εταιρείες/οργανισμούς, για την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και για τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και της επιχειρηματικότητας.

“2023 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD”

Το “2023 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD” θα απονεμηθεί στην κυρία Βασιλική Λαζαράκου, Διδ. Νομικής, Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών-(European Securities and Markets Authority – ESMA) καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς  International Organization of Securities Commissions – IOSCO), Μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ και Πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις.

Το βραβείο τιμά και αναγνωρίζει αφενός το σύνολο της επαγγελματικής της δραστηριότητας – ιδίως στη θέση της ανώτατης εποπτικής Αρχής, θέση εξαιρετικής ευθύνης, που εξ ορισμού έχει τον πλέον επιδραστικό ρόλο στον ευρύτερο τομέα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς – και αφετέρου, ως εκπρόσωπο όλων των γυναικών στην προσπάθεια που γίνεται για την ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας και αναγνώρισης της συμβολής των γυναικών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, με πρόσφατο παράδειγμα την πρόβλεψη που συμπεριελήφθη στην νομοθεσία για την αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων εταιριών (Νόμος 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών). Είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στα 30 χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι βραβευθέντες των προηγούμενων ετών ήταν οι κα. & κ.κ.:  2022: Aristotelis Karytinos, CEO, PRODEA Investments, 2019: Marianna Politopoulou, Chairman & CEO, NN Hellas,  & Jeremy Downward, Member of the BOD of THI; Executive Director – Aristeus Financial Services Ltd., 2018: Christos Harpantidis, Chairman & Managing Director of Papastratos &  Theodore Kyriakou, Chairman, Antenna Group, 2017: Nicholas Logothetis, Co-Founder & Chairman of the Board of “The Concordia Summit” & Michael Tsamaz, Chairman & CEO, OTE Group, 2016: Nikos Mouyiaris, Founder & CEO of Mana Products Inc. & Gregorios Stergioulis, CEO of Hellenic Petroleum S.A., 2015: Dean Metropoulos, Chairman of Metropoulos & Company, 2014: John Catsimatidis, Chairman & CEO of Red Apple Group.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε χώρο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το Συνέδριο θα δώσει και φέτος την δυνατότητα σ’ ένα μικρό αριθμό ΜΚΟ, να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό το έργο, τις δραστηριότητες, τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό. Μέσα από το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, επιτυγχάνεται η ευρεία προβολή τους δίνοντας την ευκαιρία στους εκπροσώπους των Φορέων να καλλιεργήσουν επαφή και γνωριμία τόσο με τους ομιλητές, όσο και με τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο επιτυγχάνοντας νέες συνεργασίες και συμπράξεις.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος