ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ
Wibsnewsroom

Απλοποίηση, διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των διοικήσεων και αναλογικότητα υποχρεώσεων και ευθυνών για αποτελεσματική συμμόρφωση ανέδειξε η έρευνα ΣΕΒ-ΕΝΕΙΣΕΤ-ΕΣΕΔ-ATHEX- KPMG για την αξιολόγηση του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση.

Read More »

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος