Αίτημα διάθεσης πρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότηση επιπλέον επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση»

Πρόσθετα κονδύλια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που έμειναν εκτός της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων ζητά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νικόλαο Παπαθανάση.

Το κείμενο της επιστολής, που υπογράφεται από τον Ά Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη, είναι το ακόλουθο:

“Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Όπως αντιλαμβανόμαστε, η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι εξαιρετικά δημοφιλής καθώς θα συμβάλει σημαντικά στις προσπάθειες των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας μας για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής. Σημειωτέον ότι υποβλήθηκαν περισσότερες από 500 αιτήσεις υπαγωγής, εκ των οποίων, 128 σχέδια εγκρίθηκαν, ενώ 157 σχέδια δυστυχώς απορρίφθηκαν, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον είναι εφικτό, σας προτείνουμε να διατεθούν, από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρόσθετοι πόροι, που θα αφαιρεθούν από άλλες δράσεις, που έχουν έως τώρα χαμηλή απορροφητικότητα, ούτως ώστε να γίνει η χρηματοδότηση αυτών των 157 επενδυτικών σχεδίων, που κατά τα άλλα τηρούσαν τις προϋποθέσεις έγκρισης.

Εναλλακτικά, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, προτείνουμε να εξεταστεί η ένταξη αυτών των 157 επενδυτικών σχεδίων σε μία από τις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ για την περίοδο 2021-2027, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο προκήρυξης”.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος