«Ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τουρισμό: Το πρόγραμμα WE TOUR του ΣΕΓΕ φέρνει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία στο προσκήνιο»

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης και κερδοφορίας. Με τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που προσφέρει, οι γυναίκες επιδεικνύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον και συμμετοχή στον τομέα αυτό, είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως εργαζόμενες, αντιμετωπίζοντας όμως πολλαπλές προκλήσεις. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα WE TOUR – Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος Σ.Ε.Γ.Ε., το οποίο έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις γυναίκες που είτε ασχολούνται ήδη με τον τουρισμό είτε επιθυμούν να εισέλθουν σε αυτόν τον κλάδο, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα WE TOUR – Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women(“Μαύρη Θάλασσα: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Τουρισμός – Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες στον τουρισμό”) ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 με στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις γυναίκες επιχειρηματίες στον τουρισμό. Οι εταίροι από πέντε διαφορετικές χώρες – Ελλάδα, Βουλγαρία, Γεωργία, Τουρκία και Αρμενία – συνεργάζονται για την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού επιχειρηματικού δικτύου με στόχο να παράσχει στις γυναίκες τις καλύτερες πρακτικές και επιτυχημένες πολιτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην περιοχή, προκειμένου να τις ενθαρρύνει και να τις φέρει πιο κοντά στον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα. Μέσω αυτού του προγράμματος, δημιουργούνται κοινά τουριστικά πακέτα για την περιοχή του Καυκάσου – Μαύρης Θάλασσας, εστιάζοντας σε ελκυστικά χαρακτηριστικά όπως ο οινικός τουρισμός.
Οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, να διευρύνουν το δίκτυο τους και να προωθήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Ο τουρισμός αποτελεί έναν τομέα μεγάλων ευκαιριών για τις γυναίκες, καθώς παρέχει περισσότερες ευκαιρίες αυτοεκπλήρωσης και ανάπτυξης από άλλες βιομηχανίες. Μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας και της αλληλεγγύης, το πρόγραμμα συμβάλλει στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού, προάγοντας την ισότητα των φύλων και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα WE TOUR – Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women υποστήριξε 400 γυναίκες επιχειρηματίες από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για να τις ενθαρρύνει να ασχοληθούν με τον τουρισμό. Ειδικότερα, 70 γυναίκες έχουν λάβει συμβουλευτική για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους και έχουν συνεργαστεί με γυναίκες επιχειρηματίες από τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών που θα έχουν ένα κοινό τουριστικό προϊόν για την προσέλκυση πελατών από νέες αγορές.

Επιπλέον, το Διεθνές Πολυσυνέδριο WE TOUR “Μαύρη Θάλασσα: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Τουρισμός – Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες στον τουρισμό” που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο, αποτέλεσε την κορύφωση του προγράμματος στην προώθηση και ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τουριστικό κλάδο. Με πάνω από 200 συνέδρους και εκλεκτούς καλεσμένους από έξι διαφορετικές χώρες, το πολυσυνέδριο συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες όπου εξετάστηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εμπνευσμένες ομιλίες, συζητήσεις και παρουσιάσεις “καλών πρακτικών” από γυναίκες επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο. Η ανταλλαγή εμπειριών και συμβουλών κατέστησε εμφανές ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση του τουρισμού.
Το επίκεντρο του πολυσυνεδρίου αποτέλεσε η συνεργασία και οι δικτυώσεις ανάμεσα σε χώρες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Επιχειρηματίες από τα Βαλκάνια και την Ελλάδα παρουσίασαν και συζήτησαν καινοτόμες τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στις περιοχές αυτές.

Συνολικά, το Διεθνές Πολυσυνέδριο και το πρόγραμμα WE TOUR του ΣΕΓΕ αποτελούν το «όχημα» για την ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τουριστικό κλάδο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και την ενθάρρυνση των γυναικών να ακολουθήσουν τα επιχειρηματικά τους όνειρα. Αποδεικνύουν επίσης ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον τουρισμό είναι ζωντανή και αναπτυσσόμενη. Με την υποστήριξη και τη συνεργασία, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον τουριστικό κλάδο, δημιουργώντας ένα πιο πολυποίκιλο, ισότιμο και αειφόρο τουριστικό περιβάλλον.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος