“Δύναμη πυρός” στην τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει η Ελλάδα

Μια κρίσιμη μάζα στελεχών με επιστημονική γνώση στον πολλά υποσχόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αποκτά σταδιακά η Ελλάδα. Αυτό πιστοποιεί το γεγονός ότι οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία εδώ και μια δεκαπενταετία (2006-2020).

Οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορείαΕιδικότερα, από 1.175 δημοσιεύσεις την πενταετία 2006-2010 (ετήσιος μέσος όρος 235 δημοσιεύσεις) ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 1.411 την πενταετία 2011-2015 (ετήσιος μέσος όρος 282) και σε 1.839 την πενταετία 2016-2020, που μεταφράζεται σε ετήσιο μέσο όρο 368 δημοσιεύσεις.

Δυναμική η επιστημονική παραγωγή των ελληνικών φορέων σε δημοσιεύσεις, που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), την περίοδο 2006-2020, εντοπίζονται συνολικά 4.425 επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετιζόμενες με την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2006 καταγράφηκαν μόλις 135 δημοσιεύσεις, οι οποίες  έδωσαν τη θέση τους στις 444 δημοσιεύσεις το 2020, που αποτελεί και τη μέγιστη επίδοση της περιόδου αναφοράς, που επικεντρώθηκε η παρούσα έρευνα.

Εμπροσθοφυλακή τα πανεπιστήμια

Τα δεδομένα, που προκύπτουν από τη μελέτη “Εντοπισμός και ανάλυση των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης” του ΕΚΤ, αναδεικνύουν ότι τα πανεπιστήμια βρίσκονται στην κορυφή των φορέων, που παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις για την ΤΝ.

Για την ακρίβεια, αναφορικά με τους φορείς που παράγουν τις δημοσιεύσεις, τα Πανεπιστήμια καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις. Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στην πρώτη θέση με 631 δημοσιεύσεις, ενώ ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 556 δημοσιεύσεις και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 448 δημοσιεύσεις.

Το ‘Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με 322 δημοσιεύσεις βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Στις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης συναντούμε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με 296 δημοσιεύσεις, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 260 δημοσιεύσεις, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με 250 δημοσιεύσεις και το Πολυτεχνείο Κρήτης με 198 δημοσιεύσεις.

Οι συνηθέστεροι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτές τις δημοσιεύσεις και αναδεικνύουν τους επιμέρους εξειδικευμένους τομείς Τεχνητής Νοημοσύνης, στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ελληνικοί φορείς, είναι οι όροι robot, neural network, machine learning, fuzzy c, fuzzy logic, genetic algorithm

Περί δικτύωσης

Σε όρους συνεργασίας και δικτύωσης, συνολικά, οι χώρες με τις οποίες συνεργάζονται οι ελληνικοί φορείς στις σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη επιστημονικές δημοσιεύσεις της περιόδου 2006-2020, ανέρχονται στις 71.

Αξιοποιώντας τις γεωγραφικές διευθύνσεις (affiliations) των συγγραφέων, καταγράφεται ότι η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κίνα, η Κύπρος, η Ολλανδία και το Βέλγιο αποτελούν τις χώρες, με τις οποίες είναι κυρίως συνδεδεμένοι ερευνητικά οι επιστήμονες των ελληνικών φορέων και ιδρυμάτων.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος