Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB: Σημαντική θεσμική αναβάθμιση

Μετά την εξαιρετική παρουσία τα τελευταία 3 χρόνια και την θεαματική εξέλιξη της επιχειρησιακής εμβέλειας και των οικονομικών μεγεθών της, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB, έχει ήδη υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU) για να καταστεί ο πρώτος Ελληνικός πιστοποιημένος φορέας άμεσης αξιοποίησης κοινοτικών κονδυλίων.

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας που ονομάζεται pillar assessment, η οποία θα επιτρέψει στην HDB να διαχειρίζεται μελλοντικά πόρους του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB προχωρά στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, με διαχωρισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών ρόλων.

  • H Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB ενέκρινε την τοποθέτηση του πρώην υφυπουργού Οικονομικών, πρ. Ευρωβουλευτή και πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιώργου Ζαββού στη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Η εκτελεστική αρμοδιότητα παραμένει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο (CEO) Αθηνά Χατζηπέτρου και στον Αντιπρόεδρο Παντελή Τζωρτζάκη, σε θέματα καινοτομίας.

Τα οφέλη για την HDB -εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς το pillar assessment- περιλαμβάνουν:

  • Άμεση πρόσβαση στον προϋπολογισμό της ΕΕ
  • Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και ικανότητα κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων που υποστηρίζουν βασικές προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ,
  • Ενίσχυση της θετικής αναγνωσιμότητα (visibility) της HDB.

Η πολυετής εμπειρία του κ. Γ. Ζαββού στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, θα ενισχύσει την διεθνή παρουσία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB.

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει τον εταιρικό της μετασχηματισμό σε σύγχρονο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, έχοντας χορηγήσει τα τελευταία 3 χρόνια, περισσότερα από 41.000 δάνεια και 8,5 δις Ευρώ σε νέες χρηματοδοτήσεις, με καταγεγραμμένη δημοσκοπικά ικανοποίηση πελατών κοντά στο 80% (Metron Analysis), η HDB προχωρά στη νέα εποχή για την ελληνική οικονομία.

Με νέα δομή, σύγχρονα, καινοτόμα και ευέλικτα, χρηματοδοτικά εργαλεία, ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες και τους στόχους όλων των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Ζαββός, αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος