ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ESMA)

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Εποπτών (Board of Supervisors) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Αξιών και Αγορών (European Securities Markets Authority-ESMA) κατά την συνεδρίασή του, που έλαβε χώρα στις

17  Μαΐου  2023, η Πρόεδρος της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς,  Βασιλική  Λαζαράκου, επανεξελέγη  μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της ESMA για  θητεία  2,5  ετών  μέχρι  τον Δεκέμβριο  2025. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, το Δ.Σ. της ESMA κλήθηκε να αντικαταστήσει τρία μέλη, των οποίων η θητεία έληγε, και έτσι,  εκτός  της  κυρίας  Λαζαράκου,   επανεξελέγη ο  κ. Jos Heuvelman,  Autoriteit  Financiële  Markten  (AFM), Ολλανδία, ενώ εξελέγη για πρώτη φορά η κυρία Armi Taipale, Finanssivalvonta, Φινλανδία.

Η   νέα   σύνθεση   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   της   ESMA   παρατίθεται      στην   παρακάτω   ανακοίνωση:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-appoints-new-member-and-reappoints-two- members-its-management-board

Κύριος ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ESMA  είναι η διασφάλιση της πιστής εκτέλεσης της αποστολής της σύμφωνα με τον Κανονισμό της καθώς και η επίβλεψη των θεμάτων διαχείρισης και συντονισμού της ευρωπαϊκής Αρχής.

Η  επανεκλογή  της  κ.  Λαζαράκου  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ESMA  αποτελεί  σημαντική  επιτυχία  και ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς αναγνωρίζεται η συμβολή της  στον ευρωπαϊκό θεσμικό  φορέα,  σε  μία  περίοδο  που  είναι  σε  εξέλιξη  σημαντικές  διεργασίες στις  ευρωπαϊκές και  διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος