Επιμελητήριο Αρκαδίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση «ANUGA»

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Διεθνή Έκθεση ANUGA, που θα πραγματοποιηθεί από 07 έως 11 Οκτωβρίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Κολωνίας, όπου μετά από επίμονη προσπάθεια αναζήτησης βρέθηκε χώρος 61 μ2.

Ο προτεινόμενος χώρος συμμετοχής, βρίσκεται στην αίθουσα 11.2 του τομέα Fine Food και γειτνιάζει με το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το περίπτερο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όσες από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής και εξαγωγών, έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας, εκ νέου, συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στο e-mail: tourismos@arcadia.gr, έως και την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο mail του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, press@arcadianet.gr.

Ο μέγιστος αριθμός των επιχειρήσεων, που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται στους δέκα (10).

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται με χρονική σειρά προτεραιότητας αλλά και με γνώμονα την ανάγκη εκπροσώπησης, κατά το δυνατό, περισσότερων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης θα τηρηθεί μεν η αναφερόμενη σειρά προτεραιότητας, αλλά, παράλληλα, θα πρέπει εντός τριών ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης να κατατεθεί και το ανάλογο ποσό στην ανάδοχο εταιρεία.

Σε περίπτωση ακύρωσης, το ποσό αυτό επιστρέφεται μόνον αν υπάρξει αναπλήρωση της θέσης.

Το προβλεπόμενο κόστος συμμετοχής για ένα περίπτερο επιφάνειας περίπου 6 μ2 διαμορφώνεται ως εξής για τον κάθε εκθέτη:

Συνολικό κόστος Περιπτέρου 61 μ2 = 54.615,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ποσοστό επιχορήγησης Περιφέρειας: 75%, ήτοι 40.961,25 € πλέον Φ.Π.Α.

Ποσοστό συμμετοχής Επιχειρήσεων: 25%, ήτοι 13.653,75 € πλέον Φ.Π.Α.

Κόστος εγγραφής δέκα (10) επιχειρήσεων: 10 * 1.240,00 = 12.400,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Συνολικό κόστος και για τις δέκα (10) επιχειρήσεις: 13.653,75 + 12.400,00 = 26.053,75 € πλέον Φ.Π.Α.

Συνεπώς, κόστος για κάθε επιχείρηση χωριστά 2.605,37 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 3.230,67 με Φ.Π.Α.

Τέλος, σκόπιμο είναι να τονιστεί ότι σε περίπτωση συμμετοχής μικρότερου αριθμού επιχειρήσεων το

ανελαστικό κόστος συμμετοχής (κόστος χώρου) θα μετακυλίσει στους εναπομείναντες συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2713 610171, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Υπεύθυνη: κα Κανέλα Καράμπελα

Αιτήσεις συμμετοχής και το σχέδιο χώρου της έκθεσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος