Επίσκεψη εργασίας του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» 

Επίσκεψη εργασίας του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» 

Η Πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση των EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τριήμερη (11 έως και 13 Ιουλίου 2023) επίσκεψη της ομάδας εργασίας του ΟΟΣΑ στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε  στο κεντρικό κτήριο  της Ε.Α.Δ. Η επίσκεψη εργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο  υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς», η οποία αφορά στη χαρτογράφηση του υφιστάμενου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και στην ανάπτυξη προτάσεων και πρακτικών εργαλείων για τη ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων και την ενίσχυση της ακεραιότητας των δημόσιων αξιωματούχων και λειτουργών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 31 συνολικά υψηλόβαθμα στελέχη 12 φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να αναλύσουν το υφιστάμενο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων αλλά και να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με πιθανές βελτιωτικές θεσμικές και επιχειρησιακές παρεμβάσεις.

Η Πράξη «Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» των EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας σε μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

Για τα αποτελέσματα της Πράξης, μπορείτε να  ενημερώνεστε από : @NatTransparAuth, #GoodGovernanceGR, #eeaGrantsGR, #ourstories, #WorkingTogether, #eeaGrantsCommunity

 

«Συνεργαζόμαστε για μια αποτελεσματική Δημόσια υπηρεσία εμπιστοσύνης σε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος