Έρχεται η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Προς των πυλών βρίσκεται η θεσμοθέτηση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο συζητήθηκε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία (Ν.Π.Δ.Δ.) “Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας” και ρυθμίζει βασικά ζητήματα σχετικά με το προσωπικό, τη διοίκηση και τη λειτουργία του. Αποτελεί δε ένα κρίσιμο βήμα προκειμένου η “Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας” να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες εθνικές ανάγκες, αλλά και τις επιτακτικές ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εποπτείας, ενημέρωσης και υποστήριξης των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας και ενισχύοντας το οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας στη χώρα, μέσω της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος με ασφαλείς υποδομές.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, το παγκόσμιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος εκτιμάται κατά προσέγγιση σε €10 τρισ. για το έτος 2023, διατηρώντας ένα ρυθμό διπλασιασμού ανά διετία. Πρόκειται για ένα τεράστιο κόστος, μεγάλο μέρος του οποίου πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και συνεπώς, τη χώρα μας.

Το σχετικό σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Η νέα “Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας” είναι μια επιχειρησιακή δομή, η οποία αυξάνει το επίπεδο εποπτείας, ενημέρωσης και υποστήριξης των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Συγχρόνως, ενισχύει το οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας στη χώρα, μέσω της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος με ασφαλείς υποδομές.

Όχι Ανεξάρτητη Αρχή

Η νέα “Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας” δεν θεσμοθετείται ως Ανεξάρτητη Αρχή, γιατί αφ’ ενός μεν σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα δεν είναι μια καλή πρακτική και αφ’ ετέρου γιατί ως φορέας δεν προστατεύει κάποιο θεμελιώδες συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όπως τα προσωπικά δεδομένα ή το απόρρητο των επικοινωνιών, ενώ επίσης δεν ρυθμίζει κάποια αγορά.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στην ομιλία του επί του σχετικού νομοσχεδίου ανέφερε, μεταξύ άλλων: “Σε έναν κόσμο, ο οποίος διασυνδέεται όλο και πλέον ψηφιοποιείται, θα πρέπει να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να είναι ασφαλή τόσο τα συστήματά μας, όσο και οι πολίτες”.

Όπως τόνισε ο ίδιος: “Δημιουργούμε το ξεχωριστό Ν.Π.Δ.Δ. γιατί στον καινούργιο ψηφιακό κόσμο, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις «τρέχουν» με εκθετικούς ρυθμούς, η ενίσχυση του ψηφιακού κράτους αποτελεί επιτακτική ανάγκη για να είμαστε ακόμα πιο ασφαλείς. Αυτό το έκανε από το 2018 η διεύθυνση αρχικά και στη συνέχεια η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας”.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, σκοπός είναι η ενίσχυση των  δυνατοτήτων και του εποπτικού ρόλου της Αρχής, ενόψει και της εφαρμογής της Οδηγίας NIS2, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2024 και θα αυξήσει κατακόρυφα τον αριθμό των εποπτευόμενων φορέων από περίπου 70 σε 2.000.

Πέρα από τις “παραδοσιακά” κρίσιμες υποδομές, όπως η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές και ο τραπεζικός τομέας, θα συμπεριλαμβάνονται και άλλοι τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, οι ταχυμεταφορές, η παρασκευή, παραγωγή και διανομή χημικών προϊόντων, αλλά και η παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων. Μια Γενική  Διεύθυνση δεν μπορεί να καλύψει όλους αυτούς τους φορείς. Γι’ αυτό δημιουργούμε ένα νέο φορέα, ο οποίος θα καλύψει τις αυξημένες αυτές απαιτήσεις.

Πηγή: www.sepe.gr

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος