H Ελληνική επιχειρηματικότητα απαιτεί ηγέτες ανεξαρτήτως φύλου

Η γυναίκα τον 21ο αιώνα έχει τόσο την ικανότητα και τις γνώσεις όσο και τη φιλοδοξία να υλοποιήσει την επιχειρηματική της ιδέα, να ανταγωνιστεί, να διεκδικήσει και να αναρριχηθεί σε ηγετικές θέσεις μέσα από μια σειρά προκλήσεων τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει και κυρίως να ξεπεράσει για να πετύχει τους στόχους της.

Μέσα από την πολυετή επαγγελματική μου εμπειρία στον ιδιωτικό κυρίως τομέα γνωρίζω καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, όπως είναι η αδυναμία εξεύρεσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της επένδυσης, αλλά και η πρόκληση διατήρησης ισορροπίας στον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB δημιουργούμε χρηματοδοτικά εργαλεία που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ, ενσωματώνοντας μάλιστα ESG κριτήρια, όπως στο καινούριο μας χρηματοδοτικό προϊόν «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας».
Κεντρικός μας στόχος είναι να μειώσουμε το χρηματοδοτικό κενό και να δημιουργήσουμε ένα γυναικείο επιχειρηματικό οικοσύστημα, για να μπορεί κάθε γυναίκα να αναδειχθεί επιχειρηματικά μέσα από ίδιες και ίσες ευκαιρίες με στόχο την περαιτέρω κοινωνική ανάπτυξη.
Αυξάνουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, μειώνοντας έτσι σημαντικά την αβεβαιότητα που βιώνουν πλήθος γυναικών, η οποία αποτελεί σημαντικό τροχοπέδη για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.
Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB ενσωματώνουμε και στις εσωτερικές μας λειτουργίες κριτήρια ESG μέσα σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προσελκύει αλλά κυρίως διατηρεί ταλέντα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, πεποιθήσεων και άλλων διακρίσεων.
Όταν ανέλαβα τη διοίκηση της HDB, αποτέλεσε προτεραιότητα η δημιουργία κλίματος που ενισχύει τις γυναίκες στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν ανάμεσα σε όλους τους ρόλους και η αντιμετώπιση φαινομένων όπως το leaking pipeline.
Μελετήσαμε λοιπόν, μετρήσαμε και αναλύσαμε τα στοιχεία εκτιμώντας την παρούσα κατάσταση όχι για να αλλάξουμε τις γυναίκες ή να επικεντρωθούμε αποκλειστικά σε αυτές, αλλά για να ανανεώσουμε τη στρατηγική μας και κυρίως τη συνολική κουλτούρα μας.
Εξισορροπήσαμε με συνέπεια λόγου και πράξεων της διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους βάσει ικανοτήτων και όχι προωθώντας τις γυναίκες μόνο ως ποσοστό φύλου ή συμβολικά, χωρίς όμως να παραμερίζεται ο πολύπλευρος και πολυεπίπεδος ρόλος των γυναικών.
Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί ηγέτες ανεξαρτήτως φύλου. Ανθεκτικότητα, υπομονή, ευελιξία, αποφασιστικότητα και προσαρμοστικότητα είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει η ηγεσία.
Αποτελεί δική μας στρατηγική επιλογή η επιτυχής και ισόρροπη τοποθέτηση στελεχών που διαθέτουν σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως ταλέντο, πάθος, ευελιξία, μια πραγματική gender bilingual Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Σήμερα στην HDB και στο σύνολο των εργαζομένων της το 50% των εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης είναι γυναίκες, καταρρίπτοντας το glass ceiling! Η σημερινή πραγματικότητα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται το γυναικείο επιχειρείν και την παρουσία των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις και σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας των γυναικών που θέλουν να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν. Αυτή η προσπάθεια ξεκινά μέσα από την ίδια την HDB.
Ως Αναπτυξιακή Τράπεζα στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας προαγωγής ίσων ευκαιριών και συν-ανάπτυξης των φύλων. Μία κοινωνία όπου το γυναικείο επιχειρείν είναι μοχλός ανάπτυξης και εξέλιξης.
Γιατί ο κόσμος αλλάζει από τον καθένα και την καθεμία μας ξεχωριστά ΚΑΙ από όλους και όλες μαζί συλλογικά.

Η σημερινή πραγματικότητα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται το γυναικείο επιχειρείν και την παρουσία των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

Xatzipetrou, Women In Business & Science

Info: Η Αθηνά Χατζηπέτρου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., η οποία προωθεί τη δίκαιη, βιώσιμη και ολιστική ανάπτυξη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό κλάδο με ηγετικές θέσεις και επιτυχίες σε ποικίλους τομείς διαθέτει μακρά εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση.
Στην επαγγελματική της πορεία -μεταξύ άλλων- έχει διατελέσει Περιφερειακή Οικονομική Διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Coca-Cola Hellas, Οικονομική Διευθύντρια στην Beiersdorf Hellas και Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Toyota στην Ελλάδα. Η κα. Χατζηπέτρου έχει επίσης εργαστεί ως Σύμβουλος Οικονομικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Resident Advisor τόσο στον Οργανισμό Ολλανδικών Επιχειρήσεων (RVO) όσο και στην Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος