Η εξωστρέφεια των πολύ μικρών επιχειρήσεων

Την διερεύνηση νέων επαγγελματικών και επιχειρηματικών ευκαιριών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας τους  υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας κ. Γιώργος Καββαθάς,  κατά τον χαιρετισμό του στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την  παρουσίαση της μελέτης με τίτλο: «Διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Μακεδονία και Θράκη» του Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)  που πραγματοποιήθηκε  στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022.

Η  μελέτη  διερευνά τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων των Περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης με τις όμορες περιφέρειες της Αλβανίας, Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας και αναλύει τα ευρήματα της προσπάθειας καταγραφής θετικών και αρνητικών παραγόντων   προτείνοντας δυνάμει ενέργειες για τη βέλτιστη αξιοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης  προς όφελος των  πολύ μικρών επιχειρήσεων  στη Μακεδονία και Θράκη .

Όπως  τόνισε  ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ,   ένας από τους πολλούς σκοπούς και δραστηριότητες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ, μέσω των Ομοσπονδιών και Σωματείων – μελών της. Ειδικά   αυτές που δραστηριοποιούνται στην Μακεδονία και Θράκη, αλλά και στις όμορες περιφέρειες, όμως  επισήμανε  χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή ικανότητα εμπορικής διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού και γενικότερα ανάπτυξης συνεργασιών και δικτυώσεων τόσο σε διασυνοριακό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. «Τα εθνικά σύνορα εξακολουθούν να αποτελούν ακόμα ουσιαστικό εμπόδιο στην προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους, περιορίζοντας τες εντός των πολύ “ρηχών” εθνικών τους αγορών. Η πραγματικότητα είναι ότι συντριπτική πλειοψηφία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με κάποιες βέβαια φωτεινές εξαιρέσεις, δεν σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, παρόλο που συνεχίζουν να υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες των προηγούμενων αλλά και των τωρινών οικονομικών, υγειονομικών, και ενεργειακών κρίσεων. Σε  έναν όμως όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η προώθηση της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και βιωσιμότητας τους» είπε ο κ. Καββαθάς.

Μάλιστα  αναφέρθηκε και στο  έντονο ενδιαφέρον για διασυνοριακή επιχειρηματική συνεργασία, η οποία  όπως είπε «μπορεί να εστιαστεί στη ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτυώσεων και συνεργασιών, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δράσεων και στην μεταφορά νέων τεχνολογιών» κάτι που αποτελεί  προτεραιότητα για την ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  με τη στήριξη κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών και μηχανισμών, την προσπάθεια άρσης των εμποδίων που υψώνονται ακόμα μεταξύ των κρατών της περιοχής και δυσχεραίνουν την διασυνοριακή επιχειρηματική συνεργασία και το ελεύθερο εμπόριο.

Να σημειωθεί ότι ήδη το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συμμετέχει μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ως Επικεφαλή, στην υλοποίηση του διασυνοριακού έργου “AGROFFICIENCY”, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», το οποίο αφορά την συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση των αγροδιατροφικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μεταξύ τους πάσης φύσεως επιχειρηματικές συνεργασίες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης,  η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Υποέργου 3, της Πράξης «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ»,  και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  παρουσιάσε ο Στατιστικός Αναλυτής κ. Κωνσταντίνος Τζάνας, MSc.

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος