Η εύρεση προσωπικού μεγαλύτερο πρόβλημα και από την πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Η εύρεση προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες έχει εξελιχθεί σε μείζον θέμα, το οποίο, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι πλέον μεγαλύτερο πρόβλημα και από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Μάλιστα, οι ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως δείχνουν τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, η οποία διαπιστώνει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

Πιο αναλυτικά, σήμερα το 77% των μικρών και πολύ μικρών εταιρειών στην Ελλάδα δηλώνει ότι του είναι πολύ δύσκολο να βρει προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες. Το πρόβλημα στη χώρα μας δείχνει να είναι εντονότερο απ’ ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ-27 είναι 62%.

Οι ελλείψεις δεξιοτήτων επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους, με αποτέλεσμα την αύξηση του φόρτου εργασίας για το υφιστάμενο προσωπικό, την απώλεια πωλήσεων ή ευκαιριών πωλήσεων, καθώς και τη μείωση της κερδοφορίας και της ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα, μία στις δέκα εταιρείες (10%) απαντά ότι προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, προσλαμβάνοντας εργαζόμενους από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό από άλλες χώρες εκτός Ε.Ε.

Στην Ευρώπη, το 14% των ΜμΕ αναφέρει την πρόσληψη προσωπικού από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ως τρόπο αντιμετώπισης της έλλειψης δεξιοτήτων, με το ποσοστό αυτό να είναι υψηλότερο για τις μεγαλύτερες εταιρείες.

mme_1

Επιδεινώνεται η κατάσταση

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόκληση της έλλειψης εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα, όσο και πανευρωπαϊκά και ακουμπά πλέον όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Το λεγόμενο skill shortage σχετίζεται, κυρίως, με την έλλειψη δεξιοτήτων για τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, όπως οι υπάλληλοι εργαστηρίου και οι μηχανικοί, με τις ΜμΕ του βιομηχανικού και του μεταποιητικού τομέα να αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα τόσο στην Ελλάδα, όσο και πανευρωπαϊκά.

mme2

Μέτρα στήριξης

Οι ίδιες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρούν ότι τα πιο βοηθητικά μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ως επί το πλείστον φορολογικά κίνητρα (39%) και άμεσες επιδοτήσεις (28%), ενώ το 38% των μεσαίων επιχειρήσεων επισημαίνει ότι η κατάρτιση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι περισσότερο χρήσιμη.

Τέλος, οι γλωσσικοί φραγμοί και σε μικρότερο βαθμό, οι διοικητικές δυσκολίες προσδιορίστηκαν ως τα κύρια εμπόδια για την αύξηση της πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού σε ολόκληρη την Ε.Ε.

mme3

Πηγή: www.sepe.gr

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος