Η Ρετατρουτίδη, ένας τριπλός ορμονικός αγωνιστής, μείωσε ως 25% το σωματικό βάρος

Μέχρι πρόσφατα, οι άνθρωποι που αγωνίζονταν να χάσουν σωματικό βάρος μπορούσαν να βασίζονται κυρίως στις δικές τους προσπάθειες και είχαν περιορισμένη ιατρική βοήθεια. Φαίνεται όμως ότι ζούμε μια «επανάσταση» στον τομέα του μεταβολισμού, με νέα φάρμακα που αναπτύσσονται συνεχώς.

Η Ρετατρουτίδη είναι ένας τριπλός αγωνιστής υποδοχέων του γλυκοζοεξαρτώμενου ινσουλινοτρόπου πολυπεπτιδίου (GIP), του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου 1 (GLP 1) και του γλυκαγόνου. Σε μια μελέτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό NEJM, μελετήθηκε η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της σε άτομα με παχυσαρκία.

Οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας) και Νικόλαος Τεντολούρης (Καθηγητής Παθολογίας) συνοψίζουν τα κύρια σημεία της μελέτης αυτής. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2301972

Πρόκειται για κλινική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 338 ενήλικες (51,8% άνδρες) με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) >30 kg/m2 ή >27 kg/m2 και τουλάχιστον μια επιπλοκή σχετιζόμενη με το αυξημένο σωματικό βάρος. Οι συμμετέχοντες έλαβαν με τυχαιοποιημένο τρόπο υποδόρια ενέσιμη Ρετατρουτίδη 1 mg, 4 mg, 8 mg, 12 mg ή εικονικό φάρμακο 1 φορά την εβδομάδα για 48 εβδομάδες.

Στις 24 εβδομάδες, η απώλεια στο σωματικό βάρος για τους ασθενείς που έλαβαν Ρετατρουτίδη ήταν -7,2% στην ομάδα του 1 mg, -12,9% στην ομάδα των 4 mg, -17,3% στην ομάδα των 8 mg και -17,5% στην ομάδα των 12 mg, σε σύγκριση με -1,6% στην ομάδα που έλαβε εικονικό φαρμάκο. Στις 48 εβδομάδες, η απώλεια στο σωματικό βάρος για τους ασθενείς που έλαβαν Ρετατρουτίδη ήταν -8,7% στην ομάδα του 1 mg, -17,1% στην ομάδα των 4 mg, -22,8% στην ομάδα των 8 mg και -24,2% στην ομάδα των 12 mg, σε σύγκριση με -2,1% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Στις 48 εβδομάδες, μείωση βάρους 5% ή περισσότερο, 10% ή περισσότερο, και 15% ή περισσότερο από το αρχικό βάρος είχε παρουσιάσει το 92%, 75% και 60%, αντίστοιχα, των συμμετεχόντων που έλαβαν 4 mg Ρετατρουτίδης, 100%, 91% και 75% όσων έλαβαν 8 mg, 100%, 93% και 83% όσων έλαβαν 12 mg και 27%, 9% και 2% όσων έλαβαν εικονικό φάρμακο. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γαστρεντερικές, δοσοεξαρτώμενες και ως επί το πλείστον ήπιες, ενώ μετριάστηκαν σε αυτούς που ξεκινούσαν με χαμηλότερη δόση (ως 2 mg).

Συμπερασματικά, σε ενήλικες με παχυσαρκία η θεραπεία με Ρετατρουτίδη για 48 εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις στο σωματικό βάρος. Ακόμη το φάρμακο δεν έχει λάβει επίσημη έγκριση ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλους τους ασθενείς, αλλά τα αποτελέσματα αυτά είναι αισιόδοξα.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος