Κόμβος καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη η Ελλάδα

Σε καταλύτη για την εθνική οικονομία και την απασχόληση στην Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί η καινοτομία. Ήδη, η αξία του ελληνικού startup οικοσυστήματος αγγίζει πλέον τα €8 δισ., περιλαμβάνοντας πάνω από 500 σοβαρές επιχειρήσεις.

ΕΥ: Η επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας, καταλύτης για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕλλάδαΠαράλληλα, η καινοτομία αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προγράμματα όπως το Horizon Europe 2021-2027, που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην τόνωση καινοτομιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη διάχυσή τους, αποτελώντας γέφυρα μεταξύ της έρευνας και της αγοράς.

Παγκοσμίως, σύμφωνα με το The Global Startup Ecosystem Report 2023, η παγκόσμια οικονομία της νεοφυούς επιχειρηματικότητας υπολογίζεται σε €7,6 τρισ. Στο μεταξύ, βάσει εκτιμήσεων του ΟΟΣΑ και του Census Bureau των ΗΠΑ, οι νεοφυείς επιχειρήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας, ευθύνονται για τη δημιουργία των μισών νέων θέσεων εργασίας.

“Η δεδομένη χρονική συγκυρία, προσφέρεται ως μία χρυσή ευκαιρία για τη χώρα, καθώς, για πρώτη φορά, παρατηρείται αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών προς την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενώ δημιουργούνται και συνέργειες με εργαλεία της αγοράς”, αναφέρει η EY Ελλάδος.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, καταλυτικές σε αυτήν την εξέλιξη είναι οι πρώτες πετυχημένες startups με διεθνή επιτυχία, καθώς και ο ρόλος της Πολιτείας που, μέσα από συστηματική προσπάθεια, λαμβάνει μέτρα ενίσχυσης της σύνδεσης πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με τις επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές δράσεις, περιλαμβάνουν, τη δημιουργία του Elevate Greece και την εν εξελίξει θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των τεχνοβλαστών.

Μελλοντικές προοπτικές

Για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα, τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων startup και spinoff εταιρειών, καθώς και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της έρευνας και τη σύνδεση της με την πραγματική οικονομία, η EY Ελλάδος, μεταξύ άλλων, προτείνει:

– Την καταγραφή όλων των φορέων καινοτομίας στην Ελλάδα με τη δημιουργία ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, που θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το προφίλ και τις δράσεις κάθε εμπλεκόμενου μέρους, ώστε να ευνοηθεί ένα οικοσύστημα συνεργασίας.

– Την αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, που παράγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ως προς τον βαθμό ωριμότητας τους για την επιχειρηματική αξιοποίηση.

Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται η ανάπτυξη, διακράτηση και προσέλκυση ταλέντου, μέσω της αύξησης των φοιτητών στους τομείς της πληροφορικής και της τεχνολογίας, η σύνδεση των πανεπιστημίων με τις νεοφυείς επιχειρήσεις και η θεσμοθέτηση μίας Startup Visa, για την ταχεία ίδρυση εταιρειών τεχνολογίας που θα απασχολούν προσωπικό στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα σημαντική είναι και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την τεχνολογική καινοτομία, με σταθερούς και συγχρονισμένους κύκλους χρηματοδοτικών δράσεων και προγραμμάτων και η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων ταμείων Venture Capital, που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος