Με το μήνυμα «Δράση σήμερα, Προοπτική για το αύριο»  πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ.

#SEV4Growth

Με το μήνυμα «Δράση σήμερα, Προοπτική για το αύριο»  πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ.

Ο Σύνδεσμος υλοποίησε δράσεις με σημαντικά οφέλη  για τις επιχειρήσεις, την οικονομία, την κοινωνία.

Με βασικό μήνυμα «Δράση σήμερα, Προοπτική για το αύριο» (#SEV4Growth), πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής. Πρόεδρος της φετινής Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε η κα. Ασημίνα Τζήκα, εκπρόσωπος της δυναμικής ελληνικής βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου ELVIAL, η οποία και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στο σώμα.

Απολογισμός Πεπραγμένων και δράσεων

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΣΕΒ εκλήθησαν, μεταξύ των άλλων, να εγκρίνουν, τον Απολογισμό Πεπραγμένων για το 2022, τον Ετήσιο Απολογισμό για την οικονομική χρήση που έληξε (2022), καθώς και τον Προϋπολογισμό για το 2023-2024. Κατά την καθιερωμένη ομιλία του προς τα μέλη του ΣΕΒ, ο Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ανέδειξε τις προκλήσεις και προοπτικές των επιχειρήσεων για την επόμενη περίοδο. Τον αναλυτικό απολογισμό των Δράσεων του ΣΕΒ, με έμφαση στην ενδυνάμωση του αποτυπώματος του Συνδέσμου στα μέλη, στην κοινωνία και την οικονομία, έκαναν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος O. Βιδάλης και ο Γενικός Διευθυντής Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος: «Οι τομές που χρειαζόμαστε σήμερα για ισχυρότερη επιχειρηματικότητα αύριο»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος μιλώντας στα Μέλη τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε τροχιά προόδου, είναι αδιαμφισβήτητα πιο φιλική προς την επιχειρηματικότητα σε σχέση με πριν από πέντε ή δέκα χρόνια, και βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, παρά τις διαδοχικές, πολύπλευρες προκλήσεις ώστε να χτίσει μακρόπνοη θετική προοπτική. Σε αυτή την καμπή όμως, η συνέχιση της πορείας δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, γιατί όσο σαφής και να είναι η πρόοδος εξίσου σαφής και επιτακτική, είναι και η ανάγκη να επιταχύνουμε ώστε να συγκλίνουμε ταχύτερα με την υπόλοιπη Ευρώπη και να αντιμετωπίσουμε τις τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Τώρα είναι η στιγμή να αναλάβουμε ακόμα πιο πυκνή και αποφασιστική δράση καθώς οι επόμενοι 12 με 18 μήνες αποτελούν ένα κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για να βελτιώσουμε τις προοπτικές και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Για να το πετύχουμε, θα χρειαστεί η επιχειρηματικότητα, η κοινωνία, και η πολιτεία να συνεργαστούν για να επιλύσουν διαχρονικές παθογένειες μέσα από μικρές επαναστάσεις σε κρίσιμες πτυχές της δημόσιας διοίκησης:  Από τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας στη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα από την ταχεία απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την καταλυτική κινητοποίηση παραγωγικών επενδύσεων μεγαλύτερης κλίμακας με ειδικές διαδικασίες έγκρισης και με φορολογικά κίνητρα αντίστοιχα των ανταγωνιστών μας, μέχρι τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου εργασιακών κανόνων και την αντιμετώπιση του, μη ανταγωνιστικού, κόστους ενέργειας. O κ. Παπαλεξόπουλος τόνισε ακόμη ότι «η βιομηχανία βρίσκεται στον πυρήνα της δουλειάς του οργανισμού, είναι αναπόσπαστο στοιχείο του DNA του ΣΕΒ και δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξή της καθώς δημιουργεί αξία και θέσεις εργασίας, ενώ επενδύει, καινοτομεί και εξάγει περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο της οικονομίας». Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ αναγνωρίζουν τόσο την ανάγκη αυτοβελτίωσής τους όσο και την ανάγκη να μπορέσουν να αποτελέσουν μέρος της λύσης και οι προτάσεις που καταθέτει ο ΣΕΒ αποσκοπούν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της δυνατότητάς της να στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία.

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης: «Η ελληνική βιομηχανία πλέον εισέρχεται σε μία νέα εποχή, όπου δομικές αλλαγές μετασχηματίζουν τα διεθνή παραγωγικά οικοσυστήματα και νέες επιτακτικές προκλήσεις αναζητούν πειστικές και συγκροτημένες απαντήσεις»

Ο κ. Βιδάλης σημείωσε τη σημαντική συμβολή του συνδέσμου για την αναβάθμιση της βιομηχανίας τις βελτιώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο που πέτυχε, και το θετικό αναπτυξιακό αποτύπωμα των δράσεων του Συνδέσμου. Ανέφερε χαρακτηριστικά τις πρωτοβουλίες του ΣΕΒ για το σημαντικά βελτιωμένο πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα, τη βελτίωση της αδειοδότησης και απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά και λύσεις για ζητήματα βιομηχανικών κτιρίων. Ως προς τη βιωσιμότητα, την ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τις παρεμβάσεις του ΣΕΒ για τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στον Κλιματικό Νόμο για ομαλότερη εφαρμογή από τις επιχειρήσεις, την προάσπιση της ανταγωνιστικότητας από το υπερβολικό κόστος άνθρακα, τη διαμόρφωση ευνοϊκότερου πλαισίου για συμβάσεις παροχής ενέργειας και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης από την εφαρμογή της CSRD ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις, μαζί με τη διαμόρφωση τη διαμόρφωση ενός, φιλικού προς την επιχειρηματικότητα οδικού χάρτη κυκλικής οικονομίας. Για τις επενδύσεις, θεσπίστηκε η πρόταση του ΣΕΒ για υπερ-απόσβεση 100% των δαπανών σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις ενώ παράλληλα, βελτιώθηκε το καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων με ευνοϊκότερα κριτήρια ενώ ανακοίνωσε και το ΣΕΒ InfoDesk, τη νέα υπηρεσία ενημέρωσης και πρακτικής υποστήριξης των μελών του ΣΕΒ ειδικά για θέματα που αφορούν στις επενδύσεις. Τέλος, ο κ. Βιδάλης αναφέρθηκε και στην πρόκληση του ESG που αποτελεί μια νέα προτεραιότητα του ΣΕΒ με στόχο να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και να βοηθηθούν καθώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στο ESG reporting για τις χρηματοδοτικές του αποφάσεις.

Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης: «Στόχος του ΣΕΒ ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός με χειροπιαστά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία»

O Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης αναφέρθηκε αναλυτικά στις πρωτοβουλίες του ΣΕΒ στη βιομηχανία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τα εργασιακά, την καινοτομία, την ισότητα στην εργασία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το ρυθμιστικό περιβάλλον, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή ανάπτυξη: Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όπως μετασχηματίζεται όλη η χώρα έτσι μετασχηματιζόμαστε και εμείς, με κριτήριο το αποτύπωμα των δράσεων μας να είναι ακόμα πιο χειροπιαστό και ξεκάθαρο στα μέλη μας στην κοινωνία και την οικονομία». Στην καινοτομία τόνισε ότι ο ΣΕΒ έχει γίνει ο πλέον ενεργός φορέας που ενισχύει την ικανότητα των επιχειρήσεων όλων των κλάδων και μεγεθών να καινοτομούν, αλλά και που διευκολύνει τις συνεργασίες μεγαλύτερων επιχειρήσεων με startups και ερευνητές. Η ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου με σύγχρονες Δεξιότητες συνεχίζει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του ΣΕΒ, και με συνεχείς δράσεις για τεχνικά, ψηφιακά και διοικητικά επαγγέλματα μέσω του ΙΒΕΠΕ, του προγράμματος Skills4Jobs, του ALBΑ, των συνεργασιών με Πανεπιστήμια και του Junior Achievement ο ΣΕΒ δημιουργεί εργαζόμενους με σύγχρονες δεξιότητες που απασχολούνται σε σύγχρονα επαγγέλματα. Στα εργασιακά ο ΣΕΒ παρεμβαίνει συνεχώς για την άρση αγκυλώσεων στο εργασιακό περιβάλλον και ενημερώνει συνεχώς τα μέλη του για ρυθμίσεις σε κρίσιμα θέματα όπως η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η διευθέτηση των υπερωριών, η κοινωνική ασφάλιση, η υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, οι συμβάσεις εργασίας, οι υπηρεσιακές ωριμάνσεις, η δήλωση εργασίας, η διαμεσολάβηση, κτλ. Στην Ισότητα στην εργασία, επισήμανε ότι επιδίωξη των πρωτοβουλιών ενημέρωσης που έχει ξεκινήσει ο ΣΕΒ είναι η αλλαγή νοοτροπίας για μια εργασία χωρίς διακρίσεις, με κατάλληλα στελέχη, με δίκαιες αμοιβές, με ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Το Παρατηρητήριο του ΣΕΒ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό βοηθά τα μέλη στην επιλογή κατάλληλων επενδύσεων σε τεχνολογίες Industry 4.0 αλλά και χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να κερδίσουν πόντους ανταγωνιστικότητας. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, συμπληρωματικά με την απλοποίηση της αδειοδότησης, ο ΣΕΒ δίνει μεγάλη έμφαση στην πρακτική υποστήριξη των μελών στην εφαρμογή σύνθετων ρυθμίσεων όπως η ενημέρωση του καταναλωτή, η λειτουργία του ανταγωνισμού, οι φορολογικοί έλεγχοι. Στα ζητήματα εξωστρέφειας, ανέδειξε τις εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε μεγάλες ξένες αγορές που δημιουργεί το πρόγραμμα ExportReady.

Σημειώνεται ότι η απογευματινή εκδήλωση, της Γενικής Συνέλευση του ΣΕΒ,  που είναι ανοιχτή  για το κοινό, λόγω των εθνικών εκλογών, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, με σημαντικούς Έλληνες και ξένους ομιλητές.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος