«Μια νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου στη διάθεση των μελών του»

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενσωμάτωσε ήδη στις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του μια νέα υπηρεσία, τη δωρεάν διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής μέσω της υπηρεσίας έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών που υποστηρίζει Πανελλαδικά η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Η ψηφιακή υπογραφή προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους κατόχους της, έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη, εξοικονομεί χρόνο και κόστος  και έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική.

Σε πρώτη φάση η υπηρεσία παρέχεται στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου, δηλαδή με νομική μορφή της Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.

Η απόκτησή της γίνεται με εύκολη διαδικασία μέσω του κεντρικού ιστότοπου του Γ.Ε.ΜΗ. (eΓΕΜΗ Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών) υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. Η είσοδος για τη δημιουργία αίτησης ξεκινάει από τον ιστότοπο  services.businessportal.gr   με κωδικούς Γ.Ε.ΜΗ. και την επιλογή από το μενού για «Διάθεση ψηφιακής υπογραφής»

Στο site του Επιμελητηρίου θα αναρτηθούν όλα τα σχετικά ενημερωτικά έντυπα και έγγραφα προκειμένου οι επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν, να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ψηφιακής υπογραφής.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος