Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Συνδέσμου Επιχειρήσεων  Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας -ΣΕΠΕ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ενθάρρυνση και την αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η HDB και ο ΣΕΠΕ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο τη διερεύνηση συμπράξεων μεταξύ των δύο οργανισμών, την από κοινού προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την αξιοποίηση τεχνογνωσίας αιχμής, την ενίσχυση των συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και φορέων του κλάδου με το επιχειρείν σε συνάρτηση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπηρεσιακού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθηγητή κ. Κάτσικα, ,του Προέδρου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ. Γεώργιου Ζαββού, της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Αθηνάς Χατζηπέτρου και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κου Παντελή Τζωρτζάκη.

Ο Υπουργός κ. Κάτσικας δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση να συμμετέχω στην υπογραφή αυτού του σημαντικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ δύο αναπτυξιακών φορέων. Είμαι βέβαιος πως η σύμπραξη αυτή θα βοηθήσει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνίας της πληροφορίας στην χώρα μας».

Χαιρετίζοντας τη νέα συνεργασία, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της HDB, Παντελής Τζωρτζάκης, δήλωσε: «Στρατηγική προτεραιότητα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι να αποτελέσει βασικό πυλώνα διασύνδεσης μεταξύ των ερευνητικών κέντρων, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία στην πραγματική οικονομία. Με τη συνεργασία αυτή βοηθάμε από κοινού την ελληνική επιχείρηση να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερα χρηματοδοτικά προϊόντα και να προετοιμαστεί για το ψηφιακό της μέλλον έτσι ώστε να συμμετάσχει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και να εξελιχθεί στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην HDB δημιουργούμε πάντα ευκαιρίες με σημαντικό και ωφέλιμο αντίκτυπο τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία της χώρας».

H Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου, υπογράμμισε: «Σε μία εποχή που η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και ανοίγει νέους δρόμους για τη βελτίωση της καθημερινότητας του ανθρώπου αλλά και την ανάπτυξη των οικονομιών, η συνεργασία του ΣΕΠΕ με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, θέτει στέρεες βάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, και όχι μόνο. Παράλληλα, ενισχύει τις προσπάθειες του ΣΕΠΕ για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας αιχμής και τη συνεργασία με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εκεί όπου φοιτούν οι επιστήμονες του αύριο, στο χώρο όπου δραστηριοποιούμαστε. Τα θετικά αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, δεν θα αφορούν μόνο στο χώρο των επιχειρήσεών μας αλλά συνολικά στην ελληνική οικονομία και στη θέση της χώρας μας στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές ψηφιακό περιβάλλον. Ευχαριστούμε την HDB για τη συνεργασία και δεσμευόμαστε ότι θα υπηρετήσουμε με συνέπεια τον στόχο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί μία εκ των βασικών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.      

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος