Νέα ρύθμιση οφειλών, κατάρτιση εργαζομένων και ψηφιακή κάρτα ψηλά στην ατζέντα του ΒΕΑ για το 2024

Τις θέσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας για τους βασικούς τομείς της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας γενικότερα, τις προτάσεις του προς την Πολιτεία για την στήριξη των ΜμΕ, των παραγωγικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των τεχνικών κλάδων,  αλλά και τις δράσεις που υλοποίησε το 2023, παρουσίασαν ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του Β.Ε.Α, στο ετήσιο γεύμα εργασίας, που παρέθεσαν στους εκπροσώπους του Τύπου.
Τα θέματα που τέθηκαν ήταν κυρίως:

  • η ανάγκη νέας ρύθμισης των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, σε 120 δόσεις,
  • η ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης στους όρους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για τις βιοτεχνίες και τα τεχνικά επαγγέλματα, λόγω ιδιαιτεροτήτων,
  • παροχή βιώσιμων και ρεαλιστικών ρυθμίσεων για τους καλόπιστους οφειλέτες, ώστε να αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση στη χρηματοδότηση
  • η διεύρυνση των εκπιπτόμενων δαπανών
  • ο εξορθολογισμός του φόρου ΕΝΦΙΑ για τις παραγωγικές επιχειρήσεις
  • η μείωση κόστους ενέργειας των παραγωγικών επιχειρήσεων και
  • η φορολογική απομείωση ζημιών.

Ο Πρόεδρος του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης, στον χαιρετισμό του, τόνισε: «Η επιχειρηματικότητα, όπως αποδείχτηκε στα χρόνια των κρίσεων, αντέχει. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, απέδειξαν ότι εξελίσσονται. Όχι ίσως με τους ρυθμούς που επιβάλλει η 4η βιομηχανική επανάσταση, καθώς δεν έχουν την υποστήριξη που απαιτείται, αλλά προσπαθούν να ορθοποδήσουν, να καινοτομήσουν και να εναρμονιστούν με το νέο περιβάλλον. Το βλέπουμε, τόσο στους νέους συναδέλφους που εγγράφονται Μέλη στο Επιμελητήριό μας, όσο και σε παλιότερους, που στην προσπάθεια τους να αναπτυχθούν, επιτυγχάνουν να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες, ψηφιακά εργαλεία και ειδικευμένο προσωπικό». Σχετικά με τις εγγραφές και διαγραφές επιχειρήσεων στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, ο κ. Ραβάνης παρουσίασε στοιχεία, από τα οποία προκύπτει, ότι την περασμένη χρονιά, το ισοζύγιο ήταν ιδιαίτερα θετικό, καθώς οι συστάσεις επιχειρήσεων ήταν υπερδιπλάσιες από τις διαγραφές. Μάλιστα, σε ποσοστό, η αύξηση είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών.Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΒΕΑ, Κώστας Δαμίγος, με τη σειρά του, σημείωσε: «Οι Μικρές, πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, δεν πρέπει να θεωρούνται μικρής σημασίας και αμελητέες για τη συνολική οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας. Δημιουργούν, εξελίσσονται, καινοτομούν και μάλιστα επιτυγχάνουν σημαντικές διακρίσεις και βραβεύονται εκτός συνόρων. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, βρίσκονται εκτός χρηματοδότησης.  Είτε απορρίπτονται από τις τράπεζες, είτε αποφεύγουν εξ αρχής να «χτυπήσουν» την πόρτα τους. Είναι κοινό μυστικό, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και συχνά το ΕΣΠΑ, ευνοούν κυρίως τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Στοιχεία που έχουμε στη  διάθεσή μας, αποδεικνύουν ότι τα υφιστάμενα προγράμματα χρηματοδότησης, αφορούν στο 6% των ΜμΕ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός απευθύνεται μόλις στο 3,8%».Πρόσθεσε δε, για το θέμα της έλλειψης σε τεχνικό, εξειδικευμένο προσωπικό, στις ΜμΕ: «είναι μονόδρομος για εμάς η υποστήριξη και επέκταση της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται να ενισχυθεί το κύρος και η ελκυστικότητα των τεχνικών επαγγελμάτων, αλλά και να δημιουργηθούν κίνητρα, που θα προσελκύσουν τα νέα παιδιά».Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΒΕΑ παρουσίασε επίσης τις δράσεις του Επιμελητηρίου το 2023, αλλά και τις δρομολογούμενες, βάσει του προγράμματος του 2024, που στο επίκεντρό τους έχουν την υποστήριξη των Μελών, με αναβαθμισμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες και την κατάρτιση – επιμόρφωση των επιχειρηματιών βιοτεχνών και επαγγελματιών του Β.Ε.Α. Άλλωστε, ο κ. Ραβάνης ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, κατέληξε λέγοντας: «Το Β.Ε.Α είναι και θα παραμείνει, το Σπίτι του Βιοτέχνη».

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος