Ο Προέδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Β.Ε.Α.) κ. Παύλος Ραβάνης χαιρετίζει την έκδοση του WIBS

Εκφράζουμε τη χαρά και την τιμή που μας δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθούμε στους/στις συναδέλφους επιχειρηματίες, αλλά και στο κοινό γενικότερα, μέσω του αξιόλογου περιοδικού σας, στο οποίο φιλοξενούνται άρθρα, μελέτες και έρευνες σχετικά με το επιχειρείν.
Ως το Επιμελητήριο των μικρομεσαίων βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των τεχνικών επαγγελματικών κλάδων δηλώνουμε με κάθε ευκαιρία τη στήριξή μας σε κάθε νέο επαγγελματικό εργαλείο και σε κάθε προσπάθεια υγιούς ενημέρωσης, θεωρώντας ότι συντελούμε στην εξέλιξη και ανάπτυξη αυτών.

Ο όρος “γυναικεία επιχειρηματικότητα”, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά επιχειρήσεις στις οποίες τουλάχιστον το 50% της ιδιοκτησίας ανήκει σε γυναίκα και η ουσιαστική/ενεργητική διαχείριση της επιχείρησης ασκείται από γυναίκα.
Οι γυναίκες διαθέτουν ικανότητες, ισχυρή θέληση, ένστικτο, οργανωτικότητα, κοινωνική υπευθυνότητα, καθώς και την απαραίτητη ευελιξία, στοιχεία που απαιτούνται στον χώρο των επιχειρήσεων. Συμμετέχουν ενεργά, δραστηριοποιούνται, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, έχουν καλύτερες δυνατότητες στην επιλογή στελεχών, στην αντίληψη του κινδύνου και στην πρόληψη των δυσμενών συνεπειών από κάποια επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η μεγαλύτερη πρόκληση των γυναικών συνίσταται στην εναρμόνιση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή.
Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εξέλιξης σχετίζονται με τα κοινωνικά στερεότυπα που αναπαράγουν την ανισότητα των φύλων. Τα στερεότυπα αυτά παραμένουν, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει.
Ενώ η γυναικεία επιχειρηματικότητα κερδίζει συνεχώς έδαφος, με τις γυναίκες να διαπρέπουν, να καινοτομούν και να οδηγούν με αποτελεσματικότητα ολοένα και περισσότερες εταιρείες, είναι κοινός τόπος ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερα βήματα για να διευκολυνθεί η είσοδος και εδραίωση των γυναικών στον επιχειρηματικό στίβο.

Συγκεκριμένα, εμείς ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, που το Διοικητικό μας Συμβούλιο απαρτίζεται και από γυναίκες, οι οποίες δραστηριοποιούνται και εκπροσωπούν τον κλάδο των χημικών, της ζαχαροπλαστικής και των μονωτικών υλικών, θεωρούμε ότι βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να δοθούν στα παρακάτω:
Δημιουργία φιλικού και ευέλικτου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απλούστευση των σχετικών διαδικασιών.
Στήριξη των υφιστάμενων γυναικείων επιχειρήσεων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την υιοθέτηση καινοτομιών, την προώθηση της εξωστρέφειας και τη δικτύωσή τους με συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Ενίσχυση πρωτοβουλιών των γυναικών, ιδιαίτερα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όλων των κλάδων.
Ειδικά αφιερώματα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε διαφημιστική εκστρατεία.
Όπως έλεγε ο Περικλής, «οι άριστοι των ανθρώπων αναδεικνύονται από τα έργα τους» και για τις Ελληνίδες πιστεύουμε ότι διαθέτουν φαντασία και ρεαλιστικές επιδιώξεις, δημιουργικότητα και δυναμισμό, προκειμένου να γίνουν επιτυχημένες επιχειρηματίες και να κατακτήσουν μία από τις πρώτες θέσεις στις διεθνείς συγκρίσεις.
Πιστεύουμε βαθιά πως η υποεκπροσώπηση των γυναικών στον χώρο των επιχειρήσεων συνεπάγεται απώλεια κερδών και άλλων ωφελειών για τις εθνικές οικονομίες. Η απασχόληση των γυναικών στο επιχειρείν πρέπει να είναι απασχόληση ευκαιρίας και όχι ανάγκης.
Θερμά συγχαρητήρια και ειλικρινείς ευχές για μακροημέρευση και επιτυχία στους επιστημονικούς στόχους του περιοδικού σας.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος