Οι ελληνικές επιχειρήσεις υιοθετούν ψηφιακά εργαλεία, αλλά δεν τα αξιοποιούν επαρκώς

Χάσμα ανάμεσα στην υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων και στην πλήρη αξιοποίησή τους υπάρχει σήμερα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, ενώ οι εταιρείες στην Ελλάδα υιοθετούν βασικά ψηφιακά εργαλεία, η ενσωμάτωση πιο προχωρημένων τεχνολογιών βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Σε ό,τι αφορά πιο κρίσιμα ψηφιακά συστήματα, όπως το CRM ή το ERP, ενώ σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν ευρέως και έχουν πλάνα για περαιτέρω υιοθέτηση, η αξιοποίηση αυτών των συστημάτων είναι περιορισμένη, αφού δεν γίνεται από όλα τα τμήματα μιας εταιρείας.

Όπως δείχνει έρευνα της Grant Thornton, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν σε υψηλό ποσοστό βασικά πληροφοριακά εργαλεία, όπως η διαχείριση αποθηκών (WMS), το ERP, η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (CRM), η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (HRMS) και το business intelligence (BI). Σε όλα τα παραπάνω εργαλεία το ποσοστό υιοθέτησης ξεπερνά το 60%.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα (Technology & Beyond),  η αξιοποίηση αυτών των εργαλείων είναι περιορισμένη και εκτείνεται μόνο σε συγκεκριμένα τμήματα των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ενώ οι οικονομικές διευθύνσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν ψηφιοποιηθεί σε ποσοστό 88% και τα τμήματα πωλήσεων σε ποσοστό 65%, στο μάρκετινγκ και στις αποθήκες τα ποσοστά ψηφιοποίησης κινούνται κάτω του 50%.

Το χάσμα ανάμεσα στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και στην αξιοποίησή τους γίνεται ευκρινέστερο, αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο 1 στις 2 επιχειρήσεις δηλώνει ότι έχει οφέλη σε επιχειρησιακό επίπεδο από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

grant_thornton_0

Σε πρώιμο στάδιο οι αναδυόμενες τεχνολογίες

Ειδικά στην υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική αυτοματοποίηση και το Ιnternet of Things, οι εγχώριες εταιρείες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια. Σε άλλες τεχνολογίες, όπως τα data analytics και το cloud, η εικόνα είναι καλύτερη. Για παράδειγμα, ενώ 7 στις 10 αξιοποιούν data analytics, μόνο το 12% αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη και εκείνες οι επιχειρήσεις, πάντως, που κάνουν χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως τα data analytics, αυτό γίνεται σε πολύ περιορισμένη κλίμακα. Για παράδειγμα, ενώ το 76% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει εφαρμογή για ανάλυση δεδομένων, η χρήση στρατηγικών διαχείρισης δεδομένων είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο με ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 16% να δηλώνει ότι χρησιμοποιεί πιο προηγμένες τεχνολογίες για την αξιοποίηση των δεδομένων, όπως είναι το ΑΙ και τα augmented analytics.

Όσον αφορά πιο προηγμένες τεχνολογίες, η χρήση είναι σχετικά περιορισμένη με το machine learning μόλις στο 25%, το robotics process automation (RPA) στο 14% και το ΑΙ στο 12%.

Σημαντικό εύρημα της έρευνας αποτελεί η διαπίστωση ότι μία στις τέσσερις μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν διαθέτει στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια. Για την ακρίβεια, το 24% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι δεν διαθέτει μία ξεκάθαρα διαμορφωμένη πολιτική κυβερνοασφάλειας, το 23% ότι δεν κρυπτογραφεί τα κρίσιμης σημασία δεδομένα του και το 22% ότι δεν έχει κάποιο σχέδιο σε περίπτωση που υπάρξει κάποια καταστροφή.

grant_thornton_1

Περιορισμένες επενδύσεις

Σε μεγάλο βαθμό, η χαμηλή υιοθέτηση των state of the art τεχνολογιών συνδέεται και με το “δει δη χρημάτων”. Μόλις 3 στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα σκοπεύει να δαπανήσει πάνω από €150.000 σε τεχνολογικές επενδύσεις την επόμενη τριετία.

Το 60% απαντά ότι το ποσό που θα διαθέσει στην επόμενη τριετία δεν θα ξεπερνά τις €150.000, ενώ μόλις το 7% δήλωσε ότι θα κάνει επενδύσεις άνω των €500.000 σε βάθος τριετίας.

grant_thornton_2

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι το 56% των ελληνικών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν έχει στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το υπόλοιπο 44% συνδέει τη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, κυρίως, με την ασφάλεια των πληροφοριακών υποδομών και τη διαχείριση των δεδομένων και σε πολύ μικρότερο βαθμό πιο προηγμένες πρακτικές, όπως είναι η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες και η “έξυπνη” αυτοματοποίηση των λειτουργιών.

grant_thornton_3

Το προφίλ της έρευνας

Η έρευνα αφορά σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €5 εκατ. που έχουν κάποιο στέλεχος αρμόδιο για θέματα πληροφορικής. Οι εταιρείες αυτές εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 30.000 και παράγουν το 70% του ΑΕΠ. Το δείγμα της έρευνας ήταν πάνω από 400 επιχειρήσεις, αριθμός που θεωρείται ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικός για την κατάσταση στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Πηγή:https://www.sepe.gr/

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος