Οι ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις από τα έργα και τους διαγωνισμούς προμηθειών της World Bank

Στο πλευρό των βιομηχανιών με εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες και με πιλοτικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco στη Θεσσαλονίκη – Οι ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις από τα έργα και τους διαγωνισμούς προμηθειών της World Bank

 

Οι δυνατότητες συνεργασίας του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco στη Θεσσαλονίκη (DT&S) με την επιχειρηματική κοινότητα, με προτεραιότητα σε καινοτόμα έργα και δράσεις εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο σταντ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στην 87η ΔΕΘ.

Την παρουσίαση έκανε ο κ. Νίκος Λαμπρογεώργος, Senior Account Manager Δημόσιου Τομέα της εταιρείας Cisco για την Ελλάδα & Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη και ο κ. Ευάγγελος Κώστας, Industrial IoT Sales Specialist South Europe της Cisco.

Όπως επισήμανε ο κ. Λαμπρογεώργος στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του ΕΒΕΘ και της Cisco, η δεύτερη προσφέρει δωρεάν on-line μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας (βλέπε συνημμένο πίνακα) σε στελέχη επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου, δια ζώσης μαθήματα για IT managers και μηχανικούς δικτύου στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας, αλλά και προοπτικές συνεργασίας με τη βιομηχανία πάνω σε πιλοτικά προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Από την πλευρά του ο κ. Ευάγγελος Κώστας εστίασε στο ρόλο της Cisco στις βιομηχανικές λύσεις δικτύωσης για υψηλό αυτοματισμό, ασφάλεια στην παραγωγή και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της Cisco, αναλύθηκαν σε επόμενη εκδήλωση στο σταντ του ΕΒΕΘ οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που

προκύπτουν από τα έργα που χρηματοδοτεί ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ομιλητής ήταν ο κ. Θεόδωρος Αξιλιθιώτης, PSLO to the World Bank, ο οποίος παρουσίασε τις ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς προμηθειών σε έργα, που χρηματοδοτεί ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν οι δράσεις του Ομίλου, τα έργα και οι τρόποι εντοπισμού επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά και συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς διαγωνισμούς προμηθειών.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος