Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 25% των θέσεων εργασίας στην κυβερνοασφάλεια

Ένα χαμηλό μόνο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο της κυβερνοασφάλειας αντιπροσωπεύουν σήμερα οι γυναίκες, παρά το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εκπροσώπησή τους στον συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με έκθεση της Tehtris με τίτλο “Women in IT and cyber security”, το 2013 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 10% των θέσεων εργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ενώ πέρυσι το ποσοστό αυτό έφτασε το 25%, σημειώνοντας μια αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 150% την τελευταία δεκαετία.

Για την προώθηση της ένταξης των γυναικών στην κυβερνοασφάλεια και την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, η Check Point Software σημειώνει τέσσερις λόγους για τους οποίους οι γυναίκες αποτελούν ουσιαστική ώθηση για το μέλλον.

Οι ομάδες με ποικιλία φύλων λαμβάνουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις στο 73% των περιπτώσεων

«Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε και οι αντίπαλοι σε αυτόν προέρχονται επίσης από διαφορετικά υπόβαθρα. Μια ποικιλόμορφη ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις ανάγκες του πληθυσμού. Η μελέτη της Cloverpop αποκαλύπτει έναν ακόμη σημαντικό λόγο: οι ομάδες με ποικιλία φύλων λαμβάνουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις στο 73% των περιπτώσεων» αναφέρει η εταιρεία.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η Check Point, η ένταξη των γυναικών στην κυβερνοασφάλεια μπορεί να φέρει δημιουργικότητα στην επίλυση προβλημάτων: μια ομάδα με ποικιλομορφία φύλου είναι ενδεχομένως πιο δημιουργική στην επίλυση προβλημάτων της εταιρείας λόγω των διαφορετικών προοπτικών και εμπειριών ζωής τους. Οι γυναίκες θεωρείται γενικά ότι είναι πιο λεπτομερείς στις διαδικασίες, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων.

Προσαρμοστικότητα

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, οι γυναίκες έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια την ικανότητά τους για αλλαγές και προσαρμοστικότητα. Αφού υποβιβάστηκαν σε δευτερεύουσα θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, συγκεντρώνουν τη δύναμη να εισέλθουν σε τομείς όπου η παρουσία τους δεν θεωρούνταν ποτέ απαραίτητη, όπως ο τομέας της κυβερνοασφάλειας, στον οποίο παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι άνδρες.

Αυτή η ανθεκτικότητα είναι ζωτικής σημασίας για την κυβερνοασφάλεια, καθώς πρόκειται για έναν τομέα που αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς και οι αμυνόμενοι πρέπει να βρίσκονται πάντα μπροστά και στο ίδιο επίπεδο με τους επιτιθέμενους.

Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για να συμπεριληφθεί εξειδικευμένο προσωπικό στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, είναι ότι ο τομέας έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης των παγκόσμιων επιθέσεων: σύμφωνα με την έκθεση Security Report 2023 της Check Point Software, το 2022 σημειώθηκε αύξηση 38% στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ανά εβδομάδα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Στην προσπάθεια για μεγαλύτερη ποικιλομορφία, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η εκπροσώπηση των γυναικών εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και δεν ομαδοποιείται μόνο στο ανώτερο ή στο κατώτερο μισό. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί κάτι περισσότερο από απλές προσπάθειες πρόσληψης, απαιτείται ένα περιβάλλον που να ευνοεί την ανάπτυξη και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να προωθεί την υποστήριξη της οικογενειακής ζωής, αντί να τιμωρείται η ύπαρξη τέτοιας ζωής» καταλήγει η Check Point.

Πηγή: www.sepe.gr

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος