Oμιλία της Προέδρου του ΕΒΕΑ στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής

Τον σημαντικό ρόλο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην ανάπτυξη της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, και ειδικότερα μέσω της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. του Επιμελητηρίου, ανέδειξε η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, κατά την ομιλία της στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής με θέμα «Ανάπτυξη της ελληνικής καινοτομίας κατά τομέα: Ο ρόλος των υποστηρικτικών δομών».

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, αρχικά, τόνισε τη σημασία της συμβολής της συστηματικής προσπάθειας της Πολιτείας για την ενίσχυση της καινοτομίας στη χώρα μας, γεγονός που καταγράφεται στη σημαντική αύξηση του αριθμού των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στις πρώτες διεθνείς επιτυχίες στην προσέλκυση διεθνούς χρηματοδότησης. Στη συνέχεια η κυρία Εφραίμογλου εστίασε στον ρόλο που είχαν οι δομές που ιδρύθηκαν από φορείς, όπως το ΕΒΕΑ, στην ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος καινοτομίας, λέγοντας ότι «για χρόνια η Ελλάδα υπέφερε από το διπλό έλλειμμα της ανεπαρκούς παραγωγής έρευνας και της υποβαθμισμένης σύνδεσης της έρευνας με την αγορά —με αποτέλεσμα να υστερεί στην καινοτομία και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Η επιχειρηματική κοινότητα είτε κατά μόνας είτε μέσω των θεσμικών οργάνων της, όπως το ΕΒΕΑ, δεν δίστασε να προβάλει το πρόβλημα και δεν σταμάτησε να αναζητά λύσεις».

Έτσι, το  2014, ενώ η χώρα ήταν ακόμα σε βαθιά οικονομική κρίση, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ήταν το πρώτο Επιμελητήριο στην Ελλάδα και την Ευρώπη που δημιούργησε Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων κι αργότερα έναν Επιταχυντή Επιχειρήσεων. Σχεδόν παράλληλα, δημιούργησε  το πρώτο στην Ελλάδα Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων. Μέχρι σήμερα, η Θ.Ε.Α. παρέχει, εντελώς δωρεάν για τις επιχειρηματικές ομάδες, φιλοξενία, στέγαση και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα πεδίων, απαραίτητων στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Ενώ, καλύπτει κάθε χρόνο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, τη συμμετοχή τους με περίπτερο καθώς και τα έξοδα μετάβασης και διαμονής, στα σημαντικότερα διεθνή και εθνικά συνέδρια καινοτομίας.

Ωστόσο, για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το ΕΒΕΑ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μίας διαφορετικής στόχευσης με τομεακό προσανατολισμό και έμφαση σε στρατηγικά επιλεγμένους κλάδους προτεραιότητας. «Η οριζόντια προσέγγιση που εφαρμόστηκε μέχρι τώρα, δηλαδή η πρόοδος μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ενισχύσεις, ήταν η ορθή προκειμένου να καλυφθεί μέρος του χαμένου χρόνου και χώρου. Εξασφαλίστηκε, έτσι, ένα κοινό υπόβαθρο δομών και υπηρεσιών πάνω στο οποίο οφείλουμε τώρα να κτίσουμε με την καθετοποίηση των προσπαθειών ενίσχυσης του συστήματος. Είναι απαραίτητο να στραφούμε σε ένα μοντέλο κάθετης ενίσχυσης των οικοσυστημάτων καινοτομίας, το οποίο θα παράγει ταχύτερα και εστιασμένα αποτελέσματα στην ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων αιχμής. Τομέων που συνδέονται με παγκόσμιες τάσεις, αλλά κυρίως, που λαμβάνουν  υπόψη τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, τα πλεονεκτήματα της χώρας, αλλά και τη δομή, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του επιχειρηματικού ιστού της», εξήγησε η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Οι τομείς στους οποίους εστιάζει ως τώρα η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ συμπίπτουν, σε σημαντικό βαθμό με αυτούς που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. «Στο ΕΒΕΑ, λοιπόν, υποστηρίζουμε την ανάγκη για καθετοποίηση των δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας. Ήδη κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, μέσω της δραστηριότητας της Θερμοκοιτίδας. Ενώ, σχεδιάζουμε την εξέλιξη της Θερμοκοιτίδας σε ολοκληρωμένο κόμβο καινοτομίας, που θα συγκεντρώνει φορείς χρηματοδότησης και επενδυτές, συμβούλους, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες. Εφόσον υπάρξει εθνική στρατηγική καθετοποίησης, είμαστε έτοιμοι να την στηρίξουμε», είπε η κα Εφραίμογλου.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος