Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ: Στόχος η ανάδυση τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

Στόχος η ανάδυση τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

Το ζήτημα της νησιωτικότητας ως προϋπόθεσης ισότητας, οικονομικής δημοκρατίας και δίκαιου ανταγωνισμού και παράλληλα την  δυνατότητα προώθησης συνεργατικών σχημάτων στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, για τις μικρές επιχειρήσεις  με στόχο τη  μετάβαση προς μια νέα εποχή,  ήταν τα θέματα  που ανέλυσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, κ. Γιώργος Καββαθάς, στην ομιλία του στο πλαίσιο της 52ης Γενικής  Συνέλευσης του ΕΟΑΕΝ (Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων) που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 στο Ρέθυμνο, στο Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου “ ΘΕΟΜΗΤΩΡ”.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ  αναφέρθηκε στις εγγενείς αδυναμίες των νησιωτικών περιοχών σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές και τις πολιτικές που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα μειονεκτήματα, ιδίως σε ζητήματα προσβασιμότητας, δικτύων, δομών και ασφάλειας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Όπως τόνισε, με δεδομένο ότι οι περισσότεροι νησιωτικοί προορισμοί δεν είναι κέντρα κοσμοπολίτικου ενδιαφέροντος με τζίρους και έσοδα ικανά να αντισταθμίσουν την απουσία δημόσιων δομών και υποδομών, το ζήτημα της νησιωτικότητας εν μέσω παράλληλων κρίσεων αποκτά  ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ο κ. Καββαθάς  επεσήμανε την  ανάγκη  για  αμυντική θωράκιση των νησιών στο σκέλος που αφορά  και στη δημιουργία ενός σταθερού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της  ασφάλειας του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια, του δικαιώματος στην εκπαίδευση, την  υγεία,  της  συνεχούς σύνδεσης με την υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, τονίζοντας ότι απαιτούνται πόροι και  πολιτικές ώστε να αρθεί ή έστω να αμβλυνθεί η εγγενής ανισότητα και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα.

«Χρειάζεται ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, με ουσιαστικά χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις που θα αντισταθμίζουν τα επιπλέον κόστη λειτουργίας και μεταφοράς πρώτων υλών και εμπορευμάτων, επαναφορά της κανονικότητας των πληρωμών του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και της εφαρμογής του σκέλους των καυσίμων, με επιδότηση στην αντλία, επέκταση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για επιδότηση εισιτηρίων σε όλους τους φορολογούμενους της χώρας, έτσι ώστε να τονωθεί ο εσωτερικός τουρισμός. Και βεβαίως χρειάζονται ισχυρές κρατικές δομές στο κοινωνικό κράτος με έμφαση στην εκπαίδευση και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην πολιτική προστασία και φυσικά στα δίκτυα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

Παράλληλα, τόνισε ότι  είναι η στιγμή  οι μικρές επιχειρήσεις να  προτάξουν τη  δική τους ευκαιρία για να «επιχειρήσουν» σε ένα εξωτερικό περιβάλλον πιο απαιτητικό και δύσκολο. «Το κλειδί σε αυτή την ιστορία είναι η συνεργασία και σε αυτή τη συζήτηση η δική μας πρόθεση είναι να παρέμβουμε όχι μόνο με πολιτικά επιχειρήματα και τεκμηρίωση, αλλά και με δράσεις και πραγματικά παραδείγματα. Τα βασικά και άμεσα οφέλη των συνεργασιών, με στόχο τη συγκρότηση συστάδων επιχειρήσεων περιλαμβάνουν, προφανώς, τη συγκέντρωση δυνάμεων, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, και την οργανωμένη χάραξη και υλοποίηση στρατηγικών, από τις μικρές επιχειρήσεις, για την αντιμετώπιση των κρίσιμων παράλληλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερο σήμερα εν μέσω πολλαπλών και παράλληλων κρίσεων, αλλά και την επόμενη μέρα αυτών» είπε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι  πιθανές τεχνικές δυσκολίες συγκρότησης τέτοιων συνεργατικών σχημάτων είναι αναμενόμενες και για τον σκοπό αυτό, έμπειροι και αναγνωρισμένοι φορείς, όπως το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, μπορούν να διαδραματίσουν πάντα έναν καθοριστικό υποστηρικτικό ρόλο. Μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση, η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζουν ήδη και προωθούν την υποστήριξη νέων ολοκληρωμένων μηχανισμών υποστήριξης των συνεργιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων, τόσο σε επίπεδο τεχνολογικής αναβάθμισης, όσο και σε επίπεδο οργανωτικής αναδιοργάνωσης. Παράλληλα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εντάσσει πλέον στο χαρτοφυλάκιο του νέες δράσεις για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων σε επίπεδο τεχνολογικής πρόβλεψης, τεχνολογικής καθοδήγησης και προώθησης αποκεντρωμένων δικτύων μάθησης προτάσσοντας τις συνέργειες μεταξύ δικτύων επιχειρήσεων μέσα από «πλατφόρμες συνεργατικής καινοτομίας» για μικρές επιχειρήσεις.

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος