Προτεραιότητα η ψηφιοποίηση των προμηθειών για 1 στα 2 στελέχη

Στις τρεις κορυφαίες προτεραιότητές τους για τους επόμενους 12 μήνες τοποθετούν οι επιχειρήσεις την ψηφιοποίηση της διαδικασίας προμηθειών τους. Για την ακρίβεια, τα τμήματα προμηθειών τοποθετούν στην πρώτη θέση (69%) την ανάγκη μείωσης του κόστους, με την αύξηση του επιπέδου λειτουργικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας (57%), αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (48%) να ακολουθούν.

Τα τμήματα προμηθειών των ελληνικών επιχειρήσεων θέτουν ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ποσοστό 48%Οι συνέπειες του ρωσο-ουκρανικού πολέμου φαίνεται πως απασχολούν τα στελέχη των τμημάτων προμηθειών, με το 81% να θέτει ψηλά στη λίστα των προκλήσεων τον πληθωρισμό και την αύξηση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών. Το 40% επισημαίνει ως πρόκληση τις ελλείψεις πρώτων υλών, ενώ το 42% τονίζει την ανάγκη ψηφιοποίησης των διαδικασιών.

Την καθοριστική συμβολή της διαδικασίας των προμηθειών στην πορεία ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αλλά και τη σημασία της ψηφιοποίησης τους, ανέδειξε η έρευνα “The State of Procurement Management in 2023”, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της cosmoONE, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Global Link.

Οι εταιρείες, σύμφωνα με την έρευνα, κατατάσσουν στα κορυφαία οφέλη της ψηφιοποίησης, κατά 66%, τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα της πληροφορίας σε όλα τα στάδια της προμήθειας, μαζί με τη δυνατότητα που προσφέρει η τεχνολογία για έγκυρο reporting, ανά πάσα στιγμή.

Το 57% επίσης ξεχώρισε τη συμβολή της ψηφιοποίησης στην εξοικονόμηση κόστους των προμηθειών, ενώ άλλοι παράγοντες, που επισημάνθηκαν, ήταν η αποτελεσματική συμβολή των ψηφιακών μέσων στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνου και η δίκαιη μεταχείριση των προμηθευτών (38%), αλλά και η αντιμετώπιση φόρτου εργασίας (37%).

Επιτυχής εφαρμογή

Σχετικά με την επιτυχημένη εφαρμογή των ψηφιακών λύσεων, το 63% φαίνεται ότι βασίζεται στην ενεργή υποστήριξη από όλους τους εμπλεκομένους εσωτερικά, ενώ το 56% θεωρεί ότι πρέπει να υποστηρίζονται αντίστοιχα από την κουλτούρα της επιχείρησης.

Το 52% θεωρεί ότι η επιτυχία των ψηφιακών λύσεων εξαρτάται από την προσαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών και συστημάτων σε αυτές,  ενώ το 43% σημειώνει ότι προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή ή του κατάλληλου ψηφιακού εργαλείου.

Πολυεθνικές Vs. ελληνικές εταιρείες

Στον τομέα της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, οι θυγατρικές των πολυεθνικών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, προηγούνται σε σχέση με τις ελληνικές εταιρείες. Το 84% των ερωτώμενων, που εργάζονται για πολυεθνικές, δήλωσε πως φαίνεται ότι έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση της διαχείρισης παραγγελιών και τιμοκαταλόγων (αν και το 28% δήλωσε ελλιπή κάλυψη των αναγκών).

Αντίστοιχα, το 70% των ελληνικών εταιρειών δήλωσαν ότι έχουν ψηφιοποιήσει τη διαχείριση παραγγελιών και τιμοκαταλόγων (με το 34% να δηλώνει ελλιπή κάλυψη αναγκών από το υφιστάμενο σύστημα).

Αντίστοιχα, από τις θυγατρικές πολυεθνικών, το 68% έχει ψηφιοποιήσει τους διαγωνισμούς, τις έρευνες αγοράς και τα μητρώα προμηθευτών, σε σχέση με το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων, που έχει αντίστοιχα προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των διαγωνισμών, των ερευνών αγοράς και των μητρώων προμηθευτών.

Το 77% των θυγατρικών των πολυεθνικών εταιρειών αναφέρει ότι έχει ψηφιοποιήσει τη συλλογή και διαχείριση αναγκών προμηθειών, με το 47% να έχει εξειδικευμένο σύστημα, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους. Στον αντίποδα, το 64% των ελληνικών εταιρειών αναφέρει την ψηφιοποίηση της συλλογής και διαχείρισης αναγκών προμηθειών, με μόλις το 28% να έχει εξειδικευμένο σύστημα και να δηλώνει ικανοποιημένο.

Πηγή : ΣΕΠΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος