Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενιαίας εθνικής θέσης για το νέο σύστημα επισήμανσης των τροφίμων «Nutri – score»  

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας έχουμε ήδη ενημερώσει για τη μεγάλη «Πρωτοβουλία για ένα αποτελεσματικό σύστημα διατροφικής εκπαίδευσης», στην οποία συμμετέχουν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., 15 Παραγωγικοί φορείς – Σύνδεσμοι, και Καταναλωτικές οργανώσεις, που συντονίζεται από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.). Στόχος μας είναι η υιοθέτηση στρατηγικής, για την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών, σχετικά με την υγιεινή διατροφή, αλλά, κυρίως και άμεσα, τη διαμόρφωση μιας ενιαίας εθνικής θέσης, προκειμένου να αποτραπεί η εφαρμογή ενός παραπλανητικού συστήματος αξιολόγησης, όπως θεωρούμε ότι είναι, το Nutri – score.

Στο πλαίσιο αυτό, πέραν του κειμένου θέσεων που διαμορφώσαμε και σας έχουμε ήδη αποστείλει, έχουμε  προβεί μεταξύ άλλων και στις παρακάτω ενέργειες – δράσεις :

 • συμμετείχαμε στη δημόσια διαβούλευση της EFSA σχετικά με την επιστημονική γνώμη για τον «καθορισμό των θρεπτικών χαρακτηριστικών και τον περιορισμό των ισχυρισμών διατροφής και υγείας στα τρόφιμα»
 • υποβάλλαμε παρατηρήσεις – επισημάνσεις για τα αποτελέσματα της μελέτης της επιστημονικής επιτροπής σχετικά με τη διατροφική επισήμανση εμπρόσθιου πεδίου στις συσκευασίες τροφίμων (FOPNL)
 • δημοσιεύσαμε ένα αναλυτικό έγγραφο για τα συστήματα επισήμανσης των τροφίμων, το οποίο εστάλη επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων)
 • ενημερώσαμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στον ελεύθερο ανταγωνισμό, η εθελοντική σε επίπεδο χωρών αλλά υποχρεωτική από ορισμένους λιανέμπορους εφαρμογή του σε προϊόντα τροφίμων
 • Αποστείλαμε επιστολές στο ΥΠΑΑΤ, στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΦΕΤ,  σχετικά με την σύγχυση και παραπλάνηση που προκαλούν στους καταναλωτές οι συσκευασίες προϊόντων που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και  φέρουν σήμανση  «Nutri-score», προκειμένου να προβεί στους σχετικούς ελέγχους στην αγορά
 • Στο πλαίσιο διαμόρφωσης συμμαχιών, συμμετείχαμε, σε «στρογγυλή τράπεζα – συζήτηση» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα: «Empower Consumers – FoP- Μεταρρύθμιση των ετικετών – Υγεία, Γνώση, Ελευθερία», που πραγματοποιείται στις 12 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αγαπητέ Υπουργέ,

Οι επιλογές τροφίμων σχετίζονται κυρίως με την κατάλληλη ενημέρωση και διατροφική εκπαίδευση των καταναλωτών, η οποία θα πρέπει να επιβάλλεται από τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές και δεν θα μπορούσε να αντικατασταθεί από κανένα σύστημα ή περιεχόμενο ετικετών.  Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για την αντίθεσή μας στις υπερβολικά απλοποιημένες προτάσεις, όπως το Nutri – score, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν λανθασμένα τις επιλογές των καταναλωτών, να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος πολλών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής και να προωθήσουν μόνο την υπερεπεξεργασία και την αναδιαμόρφωση των τροφίμων.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, υπάρχουν 3 διαφορετικές μορφές επισήμανσης στις συσκευασίες των τροφίμων, παρέχοντας πολλές διατροφικές πληροφορίες στους καταναλωτές, όπως η υποχρεωτική «διατροφική δήλωση» (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1169/2011), συνήθως στο πίσω μέρος της συσκευασίας, οι προαιρετικοί ισχυρισμοί διατροφής και υγείας (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1924/2006) και τις οδηγίες των Ημερήσιων Ποσοτήτων (GDAs), που συνδέουν το διατροφικό προφίλ με το μέγεθος της μερίδας και τις ημερήσιες διατροφικές απαιτήσεις, (σύμφωνα με τις τιμές αναφοράς του Παραρτήματος XIII του Eu Reg.1169/2011), προαιρετικά επίσης. Το ισχύον σύστημα επισήμανσης, το οποίο βασίζεται σε ένα εκτεταμένο, λεπτομερές και περίπλοκο νομοθετικό πλαίσιο κανόνων και περιορισμών, θα μπορούσε να αναθεωρηθεί ακολουθώντας μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των διατροφικών πληροφοριών που διατίθενται για τον καταναλωτή, με μια πιο συνεκτική, διαφανή και εναρμονισμένη σήμανση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις μας βασίζονται κυρίως στις ακόλουθες αρχές:

 1. Οποιαδήποτε αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, για ένα εναρμονισμένο σύστημα, πιο συμβατό με τους κανόνες υγιεινής και την αειφορία, θα πρέπει να συνοδεύεται από συστηματικές ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που θα μπορούσαν να προσφέρουν ευρεία ενημέρωση και διατροφική εκπαίδευση στους καταναλωτές.
 2. Η ταυτότητα των διατροφικών ετικετών θα πρέπει να ενισχυθεί και να γίνει μορφολογικά μεγαλύτερη ώστε να αναγνωρίζεται από τον καταναλωτή, ως το «βασικό στοιχείο» της διατροφικής ενημέρωσης. Για παράδειγμα να οριστούν κανόνες για το μέγεθος και τον τύπο της γραμματοσειράς αλλά και τη θέση στη συσκευασία.
 3. Το μέγεθος της μερίδας θα πρέπει επίσης να καθοριστεί, θέτοντας γενικούς κανόνες, καθώς και για το ακέραιο πολλαπλάσιο του μεγέθους, σε ολόκληρο το περιεχόμενο της συσκευασίας.  Πίνακες με ενδεικτικά μεγέθη σερβιρίσματος θα πρέπει να αναπτυχθούν ανά κατηγορία και τύπο τροφίμου.
 4. Οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας θα μπορούσαν να διατηρηθούν, αποτελώντας σημαντικές πληροφορίες για τις επιλογές των καταναλωτών, βάσει ενός πιο απλουστευμένου νομοθετικού πλαισίου, επιστημονικά τεκμηριωμένου και ελεγχόμενου από τις αρχές τροφίμων.
 5. Οι ημερήσιες απαιτήσεις ή κατευθυντήριες γραμμές για τις ημερήσιες ποσότητες (GDA) πρέπει να καθοριστούν, όπως ένα ενιαίο σύστημα (“βαρελάκια”) στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας.
 1. Τα συστήματα διατροφικής ταξινόμησης, με χρώματα, σχήματα, γράμματα ή αριθμούς, θα μπορούσαν να είναι προαιρετικά, τα οποία θα διέπονται από ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, ανάλογο με τη νομοθεσία για τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας, αποτρέποντας την παραπλάνηση των καταναλωτών και τις διακρίσεις των τροφίμων.
 2. Το λιανικό εμπόριο και οι μικρές επιχειρήσεις τροφίμων θα πρέπει να βοηθηθούν να προσαρμοστούν σε κάθε νέο σύστημα επισήμανσης που θεσπίζεται και θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα για τη χρήση καινοτόμων, ψηφιακών λύσεων δεδομένης και της δυναμικής τους συμβολής στις ελληνικές εξαγωγές.
 3. Να δοθούν κίνητρα και μέσα για έρευνες συγκριτικής διατροφικής αξιολόγησης τροφίμων (nutritional benchmarking) σε συνάρτηση με τη συχνότητα κατανάλωσης ώστε να εντοπίζονται πρόωρα τάσεις που μπορεί να έχουν σημασία για την προαγωγή της υγείας.

Τέλος, εκπροσωπώντας μέλη – επιχειρήσεις, κλάδων, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές, σε βαθμό που κρίνεται η επιβίωσή τους, θεωρούμε ως  άμεση και επιτακτική την ανάγκη συγκρότησης Εθνικής Επιτροπής, ακολουθώντας την πρακτική της Ιταλίας,  και σας παρακαλούμε για τον προγραμματισμό συνάντησης μαζί σας το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας και η «Πρωτοβουλία», παραμένουν από την πρώτη στιγμή, στη διάθεσή σας,  ώστε να υποστηρίξουμε με όσα μέσα και τεχνογνωσία διαθέτουμε, τη σημαντική αυτή εθνική προσπάθεια και να ενημερώνουμε κατάλληλα, τους Έλληνες καταναλωτές.

Σε αναμονή της θετική σας ανταπόκρισης,

Τα μέλη της «Πρωτοβουλίας»

 1. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (B.E.A.)
 2. Κεντρική ‘Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
 3. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
 4. Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
 5. Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας
 6. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
 7. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ)
 8. Ένωση Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος
 9. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωσης Μελιού
 10. ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων
 11. Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών
 12. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς
 13. Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας
 14. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ)
 15. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος
 16. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου
 17. ΙΝΚΑ / Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος
 18. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση του Κρέατος & του Τομέα της  Κτηνοτροφίας (ΕΔΟΤΟΚΚ)
 19. Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Παύλος  Ραβάνης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος