S3E – Southern European Entrepreneurship Engine

Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ινστιτούτου για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και των HiSeedTech, International Development Ireland και AUSTRALO
Η κοινοπραξία S3E – Southern European Entrepreneurship Engine ανακοίνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο την έναρξη ενός φιλόδοξου προγράμματος που επιλέχθηκε και επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος του Horizon Europe. Κατά τη διάρκεια της 30μηνης διάρκειάς του, 4 εταίροι από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Ισπανία θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν το Πρόγραμμα S3E πραγματικότητα. Η ομάδα περιλαμβάνει ειδικούς από το οικοσύστημα έρευνας, καινοτομίας, βιωσιμότητας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης, μαζί με ειδικούς σε θέματα κοινωνικά και χάραξης πολιτικής.

Ο απώτερος στόχος του Προγράμματος S3E είναι να δημιουργία ενός συστήματος ανάπτυξης που θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Η εστίαση είναι στην επιχειρηματική επιτάχυνση των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ που εργάζονται σε λύσεις Deep Tech οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, μέσω της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε αυτές τις χώρες.

Ο όρος «Deep Tech» αναφέρεται σε ένα σύνολο τεχνολογιών που βασίζονται είτε στην επιστημονική ανακάλυψη είτε στην ουσιαστική καινοτομία. Γι’ αυτό, το Πρόγραμμα S3E υποστηρίζει την ανάπτυξη ανατρεπτικών λύσεων που βασίζονται σε μοναδικές, προστατευμένες καινοτομίες και ενσωματώνει προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες ικανές να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. Τα νούμερα είναι ελπιδοφόρα καθώς η Ευρώπη επενδύει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε Deep Tech, που πλέον αντιπροσωπεύει το 25% των επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ωστόσο, παρόλο που η συνολική αξία των εταιρειών Deep Tech της ΕΕ εκτιμάται σε 700 δισεκατομμύρια ευρώ, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης εξακολουθούν να κατατάσσονται ως μέτριες και αναδυόμενες στον τελευταίο Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας.

Το πρόγραμμα S3E φιλοδοξεί για να διαλύσει αυτό το χάσμα και να αλλάξει την κατάσταση: θα ξεκλειδώσει το αναξιοποίητο δυναμικό καινοτομίας της Νότιας Ευρώπης σε Deep Tech, στοχεύοντας στην επιστημονική και τεχνική αριστεία στους τομείς της γεωργίας, των ιατρικών και των φυσικών επιστημών, της μηχανικής και της τεχνολογίας, με βάση τη βιωσιμότητα.

Πώς όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά αυτό το όραμα; Η φιλοδοξία του Προγράμματος S3E εξαρτάται από τα εξής:
•Ανακάλυψη ερευνητικών ομάδων με δυνατότητες για πρωτοπορία στις επιστήμες και υποστήριξή τους σε όλη τη διαδρομή τους, από την ανάπτυξη έως την εμπορευματοποίηση της έρευνάς τους.
•Καλλιέργεια συνεργειών μεταξύ των μελών των νεοφυών επιχειρήσεων σε Deep Tech (ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξής τους) και του ευρύτερου ευρωπαϊκού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.
•Τόνωση της ευρωπαϊκής δέσμευσης σε τομείς που αντιμετωπίζουν βασικά ζητήματα βιωσιμότητας και ενισχύουν τον όγκο των διασυνοριακών επενδύσεων.
•Ενδυνάμωση των επιχειρηματικών επιταχυντών στη Νότια Ευρώπη για να κλείσουν το τρέχον χάσμα καινοτομίας μέσω έρευνας υψηλού αντίκτυπου και κοινωνικής συνάφειας.
Το πρόγραμμα βασίζεται σε 3 πυλώνες εξατομικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στα διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας των νεοφυών επιχειρήσεων (δηλαδή στάδια πρώιμης ανάπτυξης και κλιμάκωσης).

Πυλώνας 1 – Start
Για ερευνητικές ομάδες και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, το S3E προσφέρει ένα πρακτικό πρόγραμμα κατάρτισης για βελτίωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και έγκαιρη χρηματοδότηση για ανάπτυξη
Πυλώνας 2 – Charge
Για αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις, το S3E παρέχει καθοδήγηση και δικτύωση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις
Πυλώνας 3 – Reverse
Για πιο ώριμες νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, το S3E θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα Ανοιχτής Καινοτομίας για να διαμεσολαβεί και να συνδέει εταιρείες με νεοφυείς επιχειρήσεις

 

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος