Σε μια κρίσιμη καμπή για την επιχειρηματικότητα και για την ελληνική οικονομία, ο ρόλος των Επιμελητηρίων είναι πιο σημαντικός από ποτέ

Τις θέσεις και τις απόψεις του ΕΒΕΑ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τη λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παρουσίασε η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 “σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ”, ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του  ΕΒΕΑ, το Επιμελητήριο κατ’ αρχάς υποστηρίζει την προσπάθεια να ενισχυθεί περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών στη χώρα μας, με την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις αντιπροσωπευτικές αγορές – αλλά και με τις λοιπές διατάξεις που εισάγει το νομοσχέδιο.

Αναφορικά με την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην όσων ορίζονται σαφώς στο νόμο, καθώς η σχετική αρμοδιότητα περνάει πλέον από τον  κατά τόπον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη στους δημάρχους της χώρας, το ΕΒΕΑ κρίνει σκόπιμο η απόφαση αυτή να λαμβάνεται πάντα σε συνεννόηση με τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους, μέλη των οποίων είναι οι ενδιαφερόμενες εμπορικές επιχειρήσεις.

Εστιάζοντας στις ρυθμίσεις του πέμπτου μέρους (Μέρος Ε’), οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε ότι μια από τις σημαντικότερες βελτιώσεις που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων. Και αυτό γιατί η Υπηρεσία Μιας Στάσης και το ψηφιακό ΓΕΜΗ είναι δομές που αναβάθμισαν αισθητά το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τις οποίες τα Επιμελητήρια – με πρωτοπόρο το ΕΒΕΑ – οργάνωσαν και διαχειρίζονται μέχρι τώρα με εξαιρετική επιτυχία. «Έχουμε κάθε λόγο να διευρύνουμε και να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τις δυνατότητες των δομών αυτών, με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση του επιχειρείν», είπε η κα Εφραίμογλου.

Σχετικά με τις παρεμβάσεις που αφορούν την Επιμελητηριακή Νομοθεσία, και με ζητούμενο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει τη σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού προς όφελος της ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αναγνωρίζονται ως θετικές:

  • Η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων.
  • Η απλοποίηση της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων και o επαναπροσδιορισμός της σύνθεσής τους.
  • Η μείωση του τέλους προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, ώστε να υποστηριχθεί η οικονομική βιωσιμότητα των μικρότερων Επιμελητηρίων.
  • Η δυνατότητα καθορισμού εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και στα μέλη των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων.
  • Η ελεύθερη εκλογή των μελών στη Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
  • Η  κατάργηση της συμμετοχής των μειοψηφησάντων συνδυασμών στη Διοικητική Επιτροπή – την οποία είχε προτείνει, μάλιστα, το ΕΒΕΑ, καθώς έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι δημιουργεί εμπόδια στην αποτελεσματική δράση των Επιμελητηρίων.

 

«Σε μια κρίσιμη καμπή για την επιχειρηματικότητα και για την ελληνική οικονομία, ο ρόλος των Επιμελητηρίων είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Χρειαζόμαστε Επιμελητήρια που μπορούν να λειτουργούν με ταχύτητα και ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των μελών τους. Οι διατάξεις που φέρνει το νομοσχέδιο αποτελούν ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Με γόνιμο διάλογο, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση, μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα», είπε κλείνοντας την ομιλία της η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος