Σταύρος Κελέτσης: Περισσότερα από 360 εκ. ευρώ διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας

Για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μίλησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης στην ημερίδα «Επαγγελματική αλιεία και προοπτικές εξέλιξης μέσα από κοινοτικά προγράμματα» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας, παράλληλα, μήνυμα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη. Η ημερίδα διεξήχθη στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Thessaloniki Boat & Fishing Show 2023-Sea Tourism Expo», από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου, την οποία εγκαινίασε ο κ. Κελέτσης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) – ένα από τα πέντε επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ την τρέχουσα προγραμματική περίοδο θα διατεθούν πάνω από 360 εκ. ευρώ για την χρηματοδότηση δράσεων για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την ενίσχυση οικονομικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων, την μεταποίηση και την εμπορία των προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, την ανάπτυξη των παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων και νησιωτικών περιοχών, την βιώσιμη διαχείριση της θάλασσας, την προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων.

Τα συνολικά κονδύλια του ελληνικού προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 519,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 363,7 εκατ. ευρώ αποτελούν τη συνεισφορά της ΕΕ.

«Η αλιεία, όπως τόνισε ο κ. Κελέτσης, αποτελεί σημαντικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα ενεργοποιώντας και ενισχύοντας μια σειρά από άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Αποτελεί πλουτοπαραγωγική πηγή για τη χώρα, ειδικότερα για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές αλλά και τη νησιωτική Ελλάδα καθώς είναι μια από τις πιο σημαντικές βιοποριστικές οικονομικές δραστηριότητες. Ο αλιευτικός μας στόλος περιλαμβάνει πάνω από 12000 επαγγελματικά σκάφη και απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους».

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος