Συνάντηση Σ.Κεδίκογλου με την Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμος Κεδίκογλου, συναντήθηκε με τα μέλη του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών.

Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε εκτενώς για τα μείζονα θεσμικά θέματα του κλάδου από τα μέλη της Ένωσης, όπως εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Πιτάκα, τον γ.γ. Ιωακείμ Τσουκαλά, τα μέλη κ.κ. Χ.Νικολάου και Αργύρη Χαραλαμπάκη (αν.μέλος) και τον τεχνικό σύμβουλο κ. Νίκο Αναγνόπουλο. .

Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα ζητήματα της καταβολής αποζημιώσεων λόγω των επιπτώσεων της Ουκρανικής κρίσης, της οικονομικής ενίσχυσης για τη μεταφορά ιχθυοτροφών στα μικρά νησιά του Αιγαίου και το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) 2021-2027.

Επίσης, τέθηκε και το θέμα της αναθεώρησης όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιεργειών.

Ο κ. Κεδίκογλου υπενθύμισε τη δέσμευση της Κυβέρνησης για την προώθηση και στήριξη του συγκεκριμένου κλάδου που αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής  κ. Σταμάτης Καμπόλης και ο Διευθυντής του ΥφΑΑΤ κ. Ανδρέας Θεοφίλου.

 

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος