Συνάντηση της Επιτροπής Ενέργειας του ΣΕΒ με τον Υπουργό κ. Κώστα Σκρέκα και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των οποίων η ενέργεια είναι σημαντική παράμετρος κόστους, αλλά και η συμβολή της βιομηχανίας στην εθνική προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας, συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση της Επιτροπής Ενέργειας του ΣΕΒ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, με τον Υπουργό κ. Κώστα Σκρέκα και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη συνάντηση, τα μέλη της Επιτροπής ανέδειξαν τον κρίσιμο ρόλο της βιομηχανίας ως πυλώνα ανάπτυξης, επενδύσεων και απασχόλησης. Αναφέρθηκαν όμως στην κρίσιμη κατάσταση που ήδη βιώνουν οι ευρωπαϊκές χώρες, όπου η αναστολή λειτουργίας εργοστασίων και η πρόθεση μετεγκατάστασης τους σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες στο παραγωγικό δυναμικό. Σημείωσαν, επίσης, ότι η ενεργειακή κρίση φέρνει στο προσκήνιο την υπαρξιακή κρίση που διέρχεται η ευρωπαϊκή παραγωγή. Μια κρίση, η οποία ξεπερνάει τις μεγάλες και άμεσες προκλήσεις και έχει επιδεινώσει τα ήδη υφιστάμενα δομικά προβλήματα ενέργειας στην Ευρώπη, όπου το κόστος φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι σήμερα πολλαπλάσιο του αντίστοιχου των ΗΠΑ. Πέρα από την αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων προκλήσεων, επιβάλλεται η αντιμετώπιση του δομικού πλέον ανταγωνιστικού μειονεκτήματος σε κόστος ενέργειας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη (και η Ελλάδα εντός αυτής) τα επόμενα αρκετά χρόνια.

Η Επιτροπή σημείωσε επίσης ότι η ενεργειακή κρίση, δημιουργεί πλέον αντικειμενικές δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία της παραγωγής και στην Ελλάδα απειλώντας τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Η προσαρμογή είναι απαραίτητο να επιτευχθεί χωρίς σοβαρή επιβάρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, κάτι που θα εγκυμονούσε σημαντικούς κινδύνους επιβίωσης, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Πέρα όμως από την άμεση αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τονίστηκε ότι η μακροχρόνια εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα είναι κλειδί για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων

Ειδικότερα, η Επιτροπή παρουσίασε 5 συγκεκριμένες προτάσεις για την ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας αλλά και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

  1. Συμμετοχή στη διακοψιμότητα. Η βιομηχανία, ήδη, εφαρμόζει δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας συνεισφέροντας σημαντικά στην εθνική προσπάθεια ενώ προτίθεται να συμμετάσχει στο μηχανισμό βραχυπρόθεσμης διακοψιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Τονίστηκε όμως η ανάγκη λειτουργίας του μηχανισμού με τρόπο που δεν πλήττει την εύρυθμη λειτουργία της.
  2. Διμερείς συμβάσεις. Ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς ενέργειας πρέπει να διευκολύνει τη σύναψη διμερών συμβάσεων και να μην ανατρέπει στην πράξη το σχεδιασμό και τις συμφωνίες μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών ενέργειας. Η ευθυγράμμιση με τους κανονισμούς της ΕΕ για την εξαίρεση των διμερών συμβάσεων από τα ανώτατα όρια εσόδων, θα δημιουργήσει αμοιβαία οφέλη για όλα τα μέρη.
  3. Υποδομές διασύνδεσης και ταχύτερη αδειοδότηση. Η επιτάχυνση των έργων εσωτερικών διασυνδέσεων στα δίκτυα θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από καύσιμα υψηλότερων ρύπων (πχ diesel/mazut) αλλά και στη μείωση του κόστους ενέργειας με πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Είναι εξαιρετικά αναγκαία παράλληλα, η επιτάχυνση στη χορήγηση όρων και αδειών σύνδεσης, ειδικά των έργων ΑΠΕ.
  4. Πολυετείς διασυνοριακές συνδέσεις. Το υφιστάμενο καθεστώς με διασυνοριακές διασυνδέσεις μικρής χρονικής διάρκειας λειτουργεί αποτρεπτικά στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την επιτάχυνση των επενδύσεων. Προτάθηκε η θεσμοθέτηση διαδικασιών για πολυετή δικαιώματα (άνω των 5 ετών) στις διασυνοριακές διασυνδέσεις με άλλα κράτη.
  5. Ενεργειακή εξοικονόμηση παντού. Αναδείχθηκε η ευκαιρία που δημιουργείται από την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια, εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, νοικοκυριά και μεταφορές, συμπληρωματικά της βιομηχανίας. Συζητήθηκαν προτάσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διατήρηση χαμηλών τιμών όπως η τακτική συντήρηση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης, η τήρηση της λελογισμένης εσωτερικής θερμοκρασίας των κτιρίων/γραφείων, η απενεργοποίηση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης σε κενούς χώρους.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι η ψήφιση της επιβολής τέλους 10ευρώ/MWh στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα επιβαρύνει σημαντικά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις της χώρας παλεύουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος