Συνεργασία Β.Ε.Α με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τους σκοπούς του INNOMED UP

Με τη συμμετοχή του Β.Ε.Α, ολοκληρώθηκε η επιστημονική συζήτηση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της τελικής εκδήλωσης του Έργου INNOMED UP “Promoting UPcycling in Circular Economy through INNovation and education for creative industries in MEDiterranean cities», που υλοποιεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την ανάδειξη και εξέλιξη των δημιουργικών επαγγελμάτων και τη διασύνδεσή τους με την κυκλική οικονομία, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
Ένας από τους κύριους στόχους του Έργου, είναι η δημιουργία πιλοτικών κυκλικών δικτύων συνεργασίας (Circular clusters), σε κάθε συμμετέχουσα πόλη.

Στη συζήτηση, από την πλευρά του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ο Σύμβουλος – Συνεργάτης σε θέματα επιχειρηματικότητας και Αγοράς, κος Στέφανος Κομνηνός, υπογράμμισε τις πιθανές μελλοντικές προκλήσεις για την περαιτέρω εμπλοκή των ΜμΕ σε δίκτυα συνεργασίας και clusters, καθώς και την ανάγκη ανάδειξης του οφέλους που μπορούν να αποκομίσουν σε οικονομικούς όρους, αλλά και σε όρους βιωσιμότητας και προβολής.

Το Β.Ε.Α. με το ΕΜΠ, έχουν συνάψει από το 2022, Σύμφωνο Συνεργασίας, στο πλαίσιο του Έργου INNOMED UP, με κυριότερες δράσεις: την επικοινωνία και ενημέρωση για να ενισχυθεί η δικτύωση του έργου με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας, αλλά και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, την ανθεκτικότητα και την βιωσιμότητα των ιστορικών αστικών κέντρων, όπως το κέντρο της Αθήνας, με την προώθηση καινοτόμων κυκλικών πρακτικών.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος