Τα 2/3 των εταιρειών επενδύουν 1-9% του budget τους σε GenAI

Σε αύξηση των εταιρικών δαπανών για την ψηφιακή ασφάλεια οδηγεί η συνεχιζόμενη διείσδυση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα έρευνα των Check Point Software και IDC, η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης μεταβάλλει άρδην το τοπίο της ψηφιακής ασφάλειας μετασχηματίζοντας τον ρόλο των CISO (Chief Information Security Officer).

Σε αυτό το περιβάλλον ο εκσυγχρονισμός της των συστημάτων πληροφορικής για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ασφάλειας είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίος. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα το 65% των εταιρειών να σχεδιάζουν να διαθέσουν το 1-9% των προϋπολογισμών IT/ασφάλειας σε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη τους επόμενους 18 μήνες.

Αύξηση των εταιρικών δαπανών για ψηφιακή ασφάλεια φέρνει η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη

«Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει τον κρίσιμο ρόλο των CISOs στην καθοδήγηση του εκσυγχρονισμού της πληροφορικής για την επίτευξη καλύτερων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων και υπογραμμίζει τη σημασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε αυτές τις προσπάθειες» αναφέρει η έρευνα.

Παρά τις οικονομικές ανησυχίες, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι οργανισμοί παραμένουν σε κατάσταση ανάπτυξης, εστιάζοντας σε σημαντική και γρήγορη ανάπτυξη μέσω ψηφιακών πρωτοβουλιών. Αυτό δείχνει μια καθοριστική αλλαγή για τις ομάδες ασφαλείας από μια προσέγγιση που βασίζεται στο φόβο στην υιοθέτηση μιας νοοτροπίας ανάπτυξης που επιτρέπει ψηφιακές πρωτοβουλίες και επιχειρηματική επέκταση.

Ο ρόλος του υπεύθυνου κυβερνοασφάλειας

Η κοινή μελέτη των δύο εταιρειών (The Changing Role of the CISO, στην οποία συμμετείχαν 847 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για την κυβερνοασφάλεια απ’ όλο τον κόσμο, αποκαλύπτει μια στρατηγική αλλαγή: οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για την κυβερνοασφάλεια μετακινούνται από μια στάση φόβου σε μια νοοτροπία ανάπτυξης, ευθυγραμμίζοντας τις στρατηγικές κυβερνοασφάλειας με τους επιχειρηματικούς στόχους.

«Εν μέσω οικονομικών πιέσεων και ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, οι CISOs δεν είναι μόνο ηγέτες στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και κρίσιμη κινητήρια δύναμη επιχειρηματικής καινοτομίας και ανάπτυξης» αναφέρει η Check Point.

Στρατηγικές ασφάλειας

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι CISO βρίσκονται σήμερα υπό πίεση να παρέχουν αποτελεσματική κυβερνοασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς. Οι οργανισμοί επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τις IT υποδομές ως θεμέλιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επισημαίνοντας την ανάγκη για στρατηγικές ασφάλειας που υποστηρίζουν και δεν εμποδίζουν την πρόοδο.

Η έρευνα υπογραμμίζει τον μετασχηματισμό του ρόλου των CISOs, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πλέον μεγαλύτερη επιχειρηματική ευαισθητοποίηση από ποτέ. Αυτή η μετατόπιση χαρακτηρίζεται από τη μετακίνηση από τις παραδοσιακές στάσεις ασφαλείας που βασίζονται στο φόβο σε στρατηγικές προσανατολισμένες στην ανάπτυξη που ευθυγραμμίζονται με τους συνολικούς επιχειρηματικούς στόχους.

Υπογραμμίζοντας τη σύνθετη δυναμική μεταξύ CIOs και CISOs, η έρευνα δείχνει τόσο ευθυγράμμιση όσο και απόκλιση στις προτεραιότητες. Ενώ το 94% των CIOs εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις CISO λειτουργίες, υπάρχει προφανής ανάγκη για καλύτερη συνεργασία για την ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων πληροφορικής και ασφάλειας, ιδιαίτερα γύρω από την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και τις ψηφιακές πρωτοβουλίες.

Πηγή: www.sepe.gr

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος