Τα ¾ των στελεχών αναμένουν ότι το GenAI θα μετασχηματίσει την εταιρεία τους

Κύμα καινοτομίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας δημιουργεί η μεγάλη τεχνολογική περίοδος μετασχηματισμού, που φέρνει μαζί της η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Gen AI). Η ταχύτητα, το μέγεθος και τα παραδείγματα χρήσης του GenAI είναι εντυπωσιακά, με τους επιχειρηματίες να βρίσκονται υπό τεράστια πίεση να δράσουν, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ύπαρξη κατάλληλου πλαισίου διοίκησης και ελαχιστοποίησης ρίσκου από την ανατρεπτική τεχνολογία.

Την εικόνα αυτή αποτυπώνει η έκθεση “The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next”, που παρουσίασε το Deloitte AI InstituteTM στην ετήσια συνάντησή του στο World Economic Forum. Η έρευνα εξετάζει πώς οι ενέργειες, που γίνονται σήμερα, θα καθορίσουν την υιοθέτηση του Gen AI και το κατά πόσο θα αξιοποιηθούν τα οφέλη του. Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα πάνω από 2.800 συμμετεχόντων, από Διευθυντές έως C-suite επιπέδου εργαζομένους, από έξι κλάδους και 16 χώρες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, τρεις στους τέσσερις (79%) συμμετέχοντες πιστεύουν ότι το Gen AI θα οδηγήσει σε σημαντικό μετασχηματισμό τον οργανισμό τους σε λιγότερο από τρία χρόνια. Ωστόσο, προς το παρόν, η πλειονότητα αναφέρει πως εστιάζει περισσότερο σε οφέλη τακτικής, όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας και η μείωση του κόστους, παρά σε στρατηγικά θέματα, όπως η ανάπτυξη και η βελτίωση της καινοτομίας.

Όπως συμβαίνει με πολλές νέες τεχνολογίες, η βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας ήταν το κυρίαρχο πλεονέκτημα, που ανέφεραν οι οργανισμοί ότι αναζητούσαν (56%). Περιοχές που θεωρούνται πιο στρατηγικές, όπως η προώθηση της καινοτομίας (29%) και η ανακάλυψη νέων ιδεών και συμπερασμάτων (19%), αποτελούν – προς το παρόν – μικρότερη προτεραιότητα για τους οργανισμούς.

deloitte_genai1_

Επίπεδο εξειδίκευσης

Στο μεταξύ, περισσότεροι από τους τέσσερις στους δέκα (44%) από τους συμμετέχοντες πιστεύουν ότι έχουν “υψηλό” ή “πολύ υψηλό” επίπεδο εξειδίκευσης στο Gen AI. Από αυτήν την ομάδα, το 9% που αναφέρει “πολύ υψηλό” επίπεδο εξειδίκευσης (οι αναφερόμενοι και ως πρώιμοι ειδικοί στο Gen AI) αποκαλύπτει πώς οι ηγέτες σκέφτονται και αντιμετωπίζουν διαφορετικά το Gen AI.

Επιπλέον, σχεδόν τρία τέταρτα (73%) από αυτούς τους “πρώιμους ειδικούς στο Gen AI” δηλώνουν ότι, ήδη, το ενσωματώνουν στη δημιουργία νέων προϊόντων και στο R&D τμήμα τους, υποδεικνύοντας ότι αρχίζουν να χρησιμοποιούν το Gen AI, αποσκοπώντας στην καινοτομία και στην ανάπτυξη του οργανισμού τους. Επίσης, είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν το Gen AI σε υψηλότερο ποσοστό σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Οι “πρώιμοι ειδικοί στο Gen AI” αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και λιγότερη αβεβαιότητα για την τεχνολογία και φαίνεται να είναι οι πιο καλά προετοιμασμένοι για τις αλλαγές που θα φέρει το Gen AI, αλλά είναι και οι ίδιοι, που αναγνωρίζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα διαταραχής.

Για παράδειγμα, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που διακρίνονται ως “ειδικοί μετρίου επιπέδου εξειδίκευσης”, οι “πρώιμοι ειδικοί στο Gen AI” έχουν διπλάσια πιθανότητα να νιώθουν ότι η επιχειρηματική ή λειτουργική δομή των οργανισμών τους, απειλείται από την ευρεία υιοθέτηση του Gen AI.

deloitte_genai2_

Περί δεξιοτήτων

Σύμφωνα με την έκθεση, η διαχείριση των απαιτούμενων δεξιοτήτων, η διοίκηση και το ρίσκο είναι οι κορυφαίες προκλήσεις στην υιοθέτηση του Gen AI. Οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι αισθάνονται γενικά προετοιμασμένοι όσον αφορά τη στρατηγική και την τεχνολογική υποδομή, αλλά έχουν χαμηλότερη εμπιστοσύνη σε σχέση με τη διαχείριση των απαιτούμενων δεξιοτήτων, τη διοίκηση και το ρίσκο, που θεωρούνται σημαντικά εμπόδια στην υιοθέτηση του Gen AI.

Στην ουσία, οι ερωτηθέντες αναφέρουν την έλλειψη τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υιοθέτηση του Gen AI. Μόνο το 22% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι σε “μεγάλο” ή σε “πολύ μεγάλο” βαθμό προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα θέματα δεξιοτήτων, που αφορούν την υιοθέτηση του Gen AI.

Και πολλοί δεν έχουν ακόμη εστιάσει στην εκπαίδευση και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού – μόνο το 47% των οργανισμών συμφωνεί ότι εκπαιδεύει επαρκώς τους υπαλλήλους του σχετικά με τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη του Gen AI.

Οι πρώιμοι ειδικοί στο Gen AI, ωστόσο, είναι πιθανότερο να επικεντρωθούν αφενός στην εκπαίδευση και την επανανακατάρτιση του προσωπικού τους και αφετέρου να εστιάσουν στην πρόσληψη νέων συνεργατών, που θα διαθέτουν τις τεχνικές δεξιότητες για την υλοποίηση πρωτοβουλιών Gen AI. Για παράδειγμα, το 74% των ερωτηθέντων με “πολύ υψηλή” τεχνογνωσία στο Gen AI δηλώνει ότι εκπαιδεύει το εργατικό δυναμικό του, έναντι του 27% των ερωτηθέντων με “κάποια” τεχνογνωσία.

Τα εμπόδια

Η διοίκηση και το ρίσκο αποτελούν εμπόδια για την υιοθέτηση του Gen AI. Μόνο το ένα τέταρτο (25%) των ηγετών πιστεύει ότι οι οργανισμοί του είναι σε “μεγάλο” ή σε “πολύ μεγάλο” βαθμό προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα διοίκησης και ρίσκου, που σχετίζονται με την υιοθέτηση του Gen AI.

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες των ερωτηθέντων σχετικά με τη διοίκηση είναι: έλλειψη εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα (36%), προβληματισμοί αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία (35%), κατάχρηση δεδομένων πελατών ή καταναλωτών (34%), ικανότητα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (33%) και έλλειψη εξηγήσεων/διαφάνειας (31%).

Οικονομική ανισότητα

Αν και οι ηγέτες, που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι γενικά ενθουσιασμένοι με τα δυνητικά επιχειρηματικά οφέλη του Gen AI, από την άλλη εκφράζουν λιγότερο αισιόδοξη στάση για τις ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις του. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες αναμένουν ότι η ευρεία χρήση του Gen AI θα λειτουργήσει ως μοχλός συγκέντρωσης εξουσίας στην παγκόσμια οικονομία (52%) και θα αυξήσει την οικονομική ανισότητα (51%).

Επιπλέον, το 49% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η άνοδος των εργαλείων/εφαρμογών Gen AI θα κλονίσει το συνολικό επίπεδο εμπιστοσύνης στους εθνικούς και παγκόσμιους θεσμούς. Για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι για τη διαχείριση μιας ευρείας και υπεύθυνης υιοθέτησης του Gen AI υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ρύθμιση μέσω κανονισμών παγκοσμίως (78%) και συνεργασία (72%).

Πηγή: www.sepe.gr

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος