Θεμελιώδης η σημασία της καταγωγής των προϊόντων για τις εξαγωγές

Αθρόα ήταν η συμμετοχή εξαγωγικών επιχειρήσεων, εκτελωνιστών και τελωνειακών υπαλλήλων στη εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), υπό την αιγίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τη Δευτέρα 29.5.2023, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Η καταγωγή των εμπορευμάτων: ένα σύνθετο αλλά σημαντικό θέμα για τους εξαγωγείς», επιβεβαιώνοντας τη σημασία του πολυδιάστατου θέματος της καταγωγής των προϊόντων στην διαδικασία του εξαγωγικού εμπορίου.

Ο Διοικητής ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής στη διάρκεια της ομιλίας του δήλωσε ότι  «στην ΑΑΔΕ επιδιώκουμε διαρκώς την αμφίδρομη επικοινωνία και τη συνεργασία, πάντα με πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης, με τους εξαγωγείς και τους φορείς που τους εκπροσωπούν.  Προσηλωμένοι στο όραμά μας, στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση την ελληνική οικονομία. Διευκολύνοντας και προωθώντας το εμπόριο, συμβάλλουμε στη σταθερή άνοδο των εξαγωγών».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Συμεών Διαμαντίδης ξεκίνησε τον χαιρετισμό του χαρτογραφώντας την πορεία των εξαγωγών (ξεπέρασαν τα 100 δισ. ευρώ το 2022 αθροιστικά), και εξαίροντας τον μείζον ρόλο που διαδραματίζουν για την ελληνική οικονομία. Στη συνέχεια, μίλησε για την επιτακτική ανάγκη κατάρτισης και ενημέρωσης των στελεχών σε σημαντικά θέματα εξαγωγών, όπως είναι η καταγωγή των εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα τόνισε πως «Η κατανόηση της έννοιας της καταγωγής και των κανόνων που διέπουν την καταγωγή των εμπορευμάτων είναι βασική για τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής ενός εμπορεύματος σε μία Τρίτη Χώρα. Οι κανόνες καταγωγής καθορίζουν από ποια χώρα προήλθε ή σε ποια χώρα κατασκευάστηκε ένα προϊόν, δηλαδή την “οικονομική εθνικότητά” του και βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι τελωνειακές αρχές εφαρμόζουν ορθά χαμηλότερους δασμούς, ώστε οι επιχειρήσεις να επωφελούνται από αυτούς. Στον ΣΕΒΕ, το θέμα της καταγωγής μας έχει επανειλημμένα απασχολήσει, τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί των μελών μας είναι συχνοί, λόγω όμως και του τεχνικού χαρακτήρα του, μόνες αρμόδιες για να αποφανθούν σχετικά και να πληροφορήσουν υπεύθυνα τους εξαγωγείς είναι οι τελωνειακές Αρχές».

Ο κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κατά το χαιρετισμό του, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Το διεθνές εμπόριο διεξάγεται σε ένα περιβάλλον που γίνεται διαρκώς πιο πολύπλοκο. Έχει παρέλθει πλέον η περίοδος που κατευθυνόμασταν σε μεγαλύτερη απλοποίηση των καθεστώτων και αντ’ αυτού πολλαπλασιάζονται οι επιμέρους διεθνείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και προτιμησιακών καθεστώτων.  Ως εκ τούτου είναι κρίσιμος ο χαρακτηρισμός της καταγωγής των προϊόντων και η διαδικασία έκδοσης των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Τα Επιμελητήρια ανά τον κόσμο, που εκδίδουν κυρίως τα μη προτιμησιακών καθεστώτων πιστοποιητικά καταγωγής, έχουν πλήρη επίγνωση ότι τα καθεστώτα γίνονται ολοένα πιο πολύπλοκα και συνιστούν μιας μορφής παρεμπόδιση του διεθνούς εμπορίου. Ως εκ τούτου εργάζονται για την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη έκδοση των πιστοποιητικών καταγωγής, που αντιστοιχούν σε αυτά, ούτως ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  στο διεθνές εμπόριο.»

Στα επιμέρους θέματα της Έννοιας Καταγωγής Εμπορευμάτων και Προτιμησιακών Καθεστώτων, του Εγκεκριμένου εξαγωγέα, του  Εγγεγραμμένου εξαγωγέα (REX) και του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ), καθώς και στην παρουσίαση του ιστότοπου της ΑΑΔΕ για τα Προτιμησιακά Καθεστώτα εισήλθαν τα στελέχη του Τμήματος Β’ – Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων και Καταγωγής της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών της ΑΑΔΕ κες Γ. Μπουργανού & Μ. Σιουκιούρογλου, και ο κ. Γ. Καραγκούνης, Προϊστάμενος Τμήματος Γ΄ – Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ενώ στο ρόλο των εμπορικών επιμελητηρίων στην έκδοση μη προτιμησιακών πιστοποιητικών καταγωγής αναφέρθηκε η κα Θ. Παντελίδου, Προϊσταμένη Τμήματος εξαγωγών ΕΒΕΘ.

Παρουσιάσεις:

Η έννοια της καταγωγής και των προτιμησιακών καθεστώτων

Εγκεκριμένος Εξαγωγέας

Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας REX

Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΕΟΦ)

Ο ρόλος των Επιμελητηρίων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος