Θετική εικόνα για το 2024 από τις επιχειρήσεις και βελτιωμένη αποτίμηση για το 2023, σε σχέση με το 2022

Θετική εικόνα για το 2024 από τις επιχειρήσεις και βελτιωμένη αποτίμηση για το 2023, σε σχέση με το 2022 – Οι μεγάλες επιχειρήσεις υπερτερούν σχεδόν σε όλους τους δείκτες έναντι των μικρότερων – Έρευνα του ΕΒΕΘ σε 250 επιχειρήσεις-μέλη του

Θετικές εκτιμήσεις για το 2024, αλλά και βελτιωμένη αποτίμηση για το 2023, σε σχέση με το 2022, καταγράφει η ετήσια έρευνα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης μεταξύ 250 επιχειρήσεων – μελών του, που πραγματοποιήθηκε από την Palmos Analysis, μεταξύ 9-18 Ιανουαρίου 2024, μέσω αυτοσυμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Η έρευνα έρχεται να καταδείξει εμφατικά ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την οικονομική πραγματικότητα με πολύ καλύτερους όρους, σε σχέση με τις μικρότερες με αποτέλεσμα να είναι και πιο αισιόδοξες, αλλά και να έχουν καλύτερες σχέσεις με το τραπεζικό σύστημα.

Από το σύνολο της έρευνας καταδεικνύεται πως η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της μεγέθυνσης των ελληνικών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω συγχωνεύσεων, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να δημιουργηθούν μεγαλύτερα εταιρικά σχήματα, που θα είναι πιο βιώσιμα.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα, σε γενικές γραμμές η αποτίμηση του 2023 είναι θετική και όλοι οι σχετικοί δείκτες εμφανίζουν βελτίωση σε σχέση με το 2022. Πιο συγκεκριμένα, το 47% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα (έναντι 42% την προηγούμενη χρονιά) αναφέρουν ότι ο κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε το 2023 σε σχέση με το 2022, έναντι 22% που αναφέρουν ότι μειώθηκε (33% την προηγούμενη χρονιά) και 30% που καταγράφουν στασιμότητα (έναντι 25% την προηγούμενη χρονιά). «Πρωταγωνιστές» της αύξησης του κύκλου εργασιών είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατ. Ευρώ), καθώς το 60% αυτών δηλώνει ότι κατέγραψε άνοδο το 2023, σε σχέση με το 2022, ενώ την ίδια στιγμή το αντίστοιχο ποσοστό για τις μικρότερες επιχειρήσεις είναι 36%.

Παράλληλα, το 26% των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι αύξησαν τις θέσεις εργασίας τους κατά το 2023 σε σχέση με το 2022 (το αντίστοιχο ποσοστό το 2022 ήταν 20%), έναντι 15% που αναφέρουν ότι τις μείωσαν (10% την προηγούμενη χρονιά), ενώ η πλειοψηφία (55% έναντι 67% την προηγούμενη χρονιά) αναφέρουν ότι διατήρησαν σταθερό τον αριθμό των θέσεων εργασίας κατά το 2023. Η σύγκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων (με κριτήριο τον κύκλο εργασιών) σε αυτό το ζήτημα καταδεικνύει ότι οι πρώτες διεύρυναν πέρσι τις θέσεις εργασίας τους κατά 40%, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 11% των μικρών.

Η σχέση της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων (73%) με τις τράπεζες παρέμεινε αμετάβλητη κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2023, ωστόσο η πλειοψηφία (55%) των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι δεν είναι ικανοποιημένες από την αντιμετώπισή τους από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται, έναντι 37% που δηλώνουν ικανοποιημένες. Η εικόνα είναι διαφορετική στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες δηλώνουν σε σαφώς υψηλότερο ποσοστό ικανοποιημένες από την αντιμετώπισή τους από τις τράπεζες (52% σε αυτές με ετήσιο τζίρο άνω του 1.000.000 ευρώ και 62% σε όσες απασχολούν πάνω από 10 εργαζόμενους).

Εκτιμήσεις για το 2024

Θετικές είναι σε γενικές γραμμές και οι εκτιμήσεις για το 2024, με τους σχετικούς δείκτες να παρουσιάζουν σαφή βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, το 31% αναμένουν ότι το 2024 θα είναι μια χρονιά καλύτερη από το 2023 για την επιχείρησή τους, έναντι 18% που θεωρούν ότι θα είναι χειρότερη και 44% που δεν αναμένουν κάποια αξιόλογη μεταβολή. Η αισιοδοξία είναι εντονότερη στους τομείς των Κατασκευών (44%) και της Μεταποίησης (42%) και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (48% σε όσες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1 εκ ευρώ και απασχολούν πάνω από 10 εργαζόμενους).

Στον αντίποδα, πιο απαισιόδοξες εμφανίζονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (26% σε αυτές που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους) και όσες ανήκουν στον τομέα του Εμπορίου (23%). Επιπλέον, θετικό ισοζύγιο προκύπτει και στο ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπουν αύξηση πωλήσεων στο άμεσο μέλλον έναντι του ποσοστού των επιχειρήσεων που προβλέπουν μείωση πωλήσεων (30% έναντι 23% αντίστοιχα), για πρώτη φορά μετά το 2020. Παράλληλα, θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για την εξέλιξη της συνολικής απασχόλησης στην επιχείρηση (20% προβλέπουν αύξηση έναντι 12% που προβλέπουν μείωση).

Σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων, το 18% προβλέπουν αύξηση της ρευστότητάς τους στο άμεσο μέλλον (14% την προηγούμενη χρονιά) έναντι 29% που προβλέπουν μείωση (38% την προηγούμενη χρονιά) και 47% που δεν προβλέπουν ιδιαίτερη μεταβολή (όσο περίπου και την προηγούμενη χρονιά, 45%). Παράλληλα, το 56% των επιχειρήσεων δεν προβλέπουν μεταβολή στις δανειακές τους ανάγκες στο άμεσο μέλλον, έναντι 24% που προβλέπουν αύξηση των δανειακών τους αναγκών και 6% που προβλέπουν μείωση (γενικά σταθερή εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά).

Σαφής βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά καταγράφεται στις απαντήσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τους όρους ικανοποίησης των δανειακών τους αναγκών στο άμεσο μέλλον, καθώς το ποσοστό όσων αναμένουν δυσμενέστερους όρους μειώνεται από το 45% στο 27% σήμερα και αυξάνεται από το 3% στο 8% το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν ευνοϊκότερους όρους. Ενδεχομένως, η θετική αυτή μεταβολή να οφείλεται και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την χώρα μας και τις θετικές προσδοκίες που δημιουργεί σε σχέση με την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Μειωμένο εμφανίζεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπουν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι δυσμενέστερο για τον κλάδο τους σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα: 35% έναντι 47%, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η φετινή εικόνα στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι η καλύτερη μετά από την βέλτιστη εικόνα που καταγράφηκε το 2020.

Αποτίμηση εορταστικής περιόδου

Σε γενικές γραμμές, η αποτίμηση της φετινής εορταστικής περιόδου από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που συμμετείχαν στην έρευνα είναι αρνητική και, πάντως, πιο αρνητική σε σχέση με την αποτίμηση της περσινής περιόδου: το 13% δηλώνουν ότι η φετινή εορταστική περίοδος ήταν καλύτερη από την περσινή, έναντι 32% που δηλώνουν ότι ήταν χειρότερη από την περσινή, ενώ το 51% εκτιμούν ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερη μεταβολή. Ωστόσο, με βάση τα ποσοστά μεταβολής του εορταστικού τζίρου που δηλώνουν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην έρευνα, φαίνεται ότι από πλευράς κύκλου εργασιών δεν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή (-2% κατά μέσο όρο) και το 49% δηλώνουν αύξηση τζίρου σε σχέση με πέρυσι έναντι 51% που δηλώνουν στασιμότητα ή μείωση. Μεταξύ όσων δηλώνουν αύξηση εορταστικού τζίρου, η μέση μεταβολή καταγράφεται στο +11%.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος