Το ΕΒΕΑ στην πρώτη γραμμή της βιωσιμότητας: Ανάπτυξη και επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος

Η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση για την επιχειρησιακή συνέχεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δράση, δεσμεύεται να γίνει αρωγός στην εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βιώσιμη μετάβαση σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών. Υπό αυτό το πρίσμα, προχωρά στη δημιουργία στρατηγικής μείωσης των εκπομπών, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του, με στόχο την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας (carbon neutrality) έως το 2025.

Η κατανόηση των άμεσων και έμμεσων πηγών με τη μεγαλύτερη συνεισφορά, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του οργανισμού για τα έτη 2021 και 2022, καλύπτοντας όλα τα πεδία εφαρμογής (Scope 1, 2 & 3), σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο «ISO14064-1:2018». Η επαλήθευση των στοιχείων διεξήχθη μέσω του ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου «EMICERT», δίνοντας με αυτό τον τρόπο έμφαση στη συνεχή μας δέσμευση για διαφάνεια και αξιοπιστία. Συγχρόνως, μέσω στοχευμένων δράσεων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών του εγκαταστάσεων με αποκλειστική χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αντιστάθμισης εκπομπών, το ΕΒΕΑ στοχεύει να μηδενίσει το ανθρακικό του αποτύπωμα.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου δήλωσε σχετικά: «Το ΕΒΕΑ, ως το μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας, με ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και συνολικά της ελληνικής οικονομίας, με όρους βιωσιμότητας, σχεδιάζει την ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών για την προώθηση του βιώσιμου μετασχηματισμού των επιχειρήσεων – μελών του και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσής τους με το νέο θεσμικό πλαίσιο».

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος