Το Β.Ε.Α στηρίζει τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη των επιχειρήσεων ένδυσης / υπόδησης

Στην υλοποίηση προγράμματος για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, έτοιμου ενδύματος και μόδας, προχωράει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας (Β.Ε.Α.). Στόχος είναι να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές στην παραγωγική, διαχειριστική και διοικητική τους λειτουργία και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς γίγνεσθαι.

Πρόκειται για το έργο “EcoFashionEU – Promoting the Sustainability of small and medium textile and fashion manufacturers”, συνολικού προϋπολογισμού 109.374,33 €, και διάρκειας 18 μηνών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EISMEA).

Δράσεις στο πλαίσιο του έργου:

  • Η καταγραφή συνθηκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ της μόδας στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών
  • Η συγκέντρωση καλών πρακτικών βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Η διαμόρφωση προτάσεων που αφορούν στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στις επιχειρήσεις
  • Το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για ΜμΕ και φορείς
  • Η Υποστήριξη των ΜμΕ του κλάδου στην υιοθέτηση βιώσιμων και καινοτόμων πρακτικών
  • Η διάχυση και προβολή των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας (Β.Ε.Α.), στηρίζει πολλαπλώς τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, με πρόσημο την πράσινη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ανακύκλωση. Ξεκίνησε μια δυναμική πρωτοβουλία, τον τελευταίο χρόνο, διαβλέποντας την ανάγκη της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων των επιχειρήσεων του κλάδου και προχωρά με ταχύ ρυθμό, στον σχεδιασμό και την οργάνωση Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης,  που λείπει από τη Χώρα μας.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος