Το υβριδικό μοντέλο εργασίας μεγεθύνει τις προκλήσεις των τμημάτων ΙΤ

Ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρησιακές προκλήσεις έχει δημιουργήσει στα Τμήματα Πληροφορικής των επιχειρήσεων το υβριδικό μοντέλο εργασίας. Σήμερα, το 72% των εταιρειών εφαρμόζουν πλέον το υβριδικό μοντέλο εργασίας, ενώ το 75% των αναφέρει ότι η στροφή προς απομακρυσμένα και υβριδικά μοντέλα εργασίας έχει μεγεθύνει τις επιχειρησιακές προκλήσεις των τμημάτων πληροφορικής.

Σύμφωνα με έρευνα της Forrester Consulting για λογαριασμό της HP Inc, οι κυριότερες προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κατά τη διαχείριση απομακρυσμένων τελικών σημείων, είναι η ασφάλεια των δεδομένων (60%), η ενημέρωση του λογισμικού στις απομακρυσμένες συσκευές (55%) και η μεγιστοποίηση της ακρίβειας των βάσεων δεδομένων περιουσιακών στοιχείων (55%).

Η έρευνα της Forrester Consulting σε 312 υπεύθυνους για θέματα πληροφορικής και ασφάλειας δείχνει ότι οι εταιρείες πασχίζουν να εξισορροπήσουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τη διασφάλιση της εμπειρίας των χρηστών και τη διαχείριση κινδύνων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης για το 2023, “Mastering Endpoint Security In A Hybrid World”, μόλις το 42% των εταιρειών πραγματοποιεί ενημερώσεις firmware ετησίως, το 23% ενημερώνει κάθε δύο χρόνια ή λιγότερο και το 12% ενημερώνει μόνο “όταν είναι απαραίτητο” – θέτοντας τις εταιρείες σε κίνδυνο τρωτών σημείων ασφαλείας και προβλημάτων συμβατότητας.

Τα δύο τρίτα (67%) των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η εξασφάλιση ασφαλούς και συνεχούς επικοινωνίας με απομακρυσμένα τελικά σημεία αποτελεί μείζον ζήτημα για το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας τους.

Υποβαθμισμένη προστασία

Τα τμήματα πληροφορικής αναγκάζονται να βασίζονται σε υποβαθμισμένη προστασία, με το 50% να αναφέρει τις ανεπαρκείς λύσεις ασφάλειας τελικών σημείων ως εμπόδιο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας και διαχείρισης.

Εν τω μεταξύ, το 54% πιστεύει ότι η κρυπτογράφηση πλήρους δίσκου παρέχει ουσιαστική προστασία για τα τελικά σημεία, αλλά αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι ανεπαρκής. Για παράδειγμα, εάν ο επιτιθέμενος έχει φυσική πρόσβαση στη συσκευή.

“Η ευελιξία του να μπορείς να εργάζεσαι και να προσλαμβάνεις υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο είναι ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα, που προσφέρει η ζωή σε μια ψηφιακή οικονομία. Ωστόσο, καθώς ο χώρος εργασίας εξελίσσεται, πρέπει να εξελίσσεται και η ασφάλεια. Για να προσφέρουν ασφαλείς, αποτελεσματικές και φιλικές προς το χρήστη εμπειρίες πληροφορικής στο μέλλον, οι εταιρείες θα χρειαστούν μια υποδομή διαχείρισης τελικών σημείων, που θα είναι πάντα σε λειτουργία και θα μπορεί να υποστηρίξει αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας”, αναφέρει η HP Inc.

Πως απαντούν οι εταιρείες

Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, το 75% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η βελτιωμένη διαχείριση των τελικών σημείων θα είχε θετικό αντίκτυπο στις συνολικές επιχειρηματικές λειτουργίες και την αποδοτικότητα.

Οι εταιρείες ανέφεραν την ανάγκη για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση του λογισμικού τελικών σημείων (48%). Για να επιτευχθεί αυτό, οι ερωτηθέντες επιθυμούν δυνατότητες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς συσκευών (55%), αυτοματοποίηση των διαδικασιών ανάκτησης συσκευών (47%), ανάπτυξη ενημερώσεων BIOS (46%) και εντοπισμό της θέσης των συσκευών (46%).

Για την ενίσχυση της ασφάλειας και της διαχείρισης απομακρυσμένων τελικών σημείων, το 82% των ερωτηθέντων εξετάζει, επίσης, το ενδεχόμενο επένδυσης σε λύσεις που μπορούν να εντοπίζουν γεωγραφικά, να κλειδώνουν και να διαγράφουν υπολογιστές από απόσταση.

Πηγή: https://www.sepe.gr/

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος