Υπεροπλία στις κβαντικές τεχνολογίες διεκδικεί η Ευρώπη

Παγκόσμια “υπεροπλία” στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας διεκδικεί η Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργοποιήσει μια εμβληματική πρωτοβουλία για την περίοδο 2018-2022, ενώ θα συνεχίσει να στηρίζει την πρωτοβουλία στην περίοδο 2021-2027 με τουλάχιστον €500 εκατ. από το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”.

Η Ε.Ε. πρωτοπορεί στην κβαντική έρευνα χάρη στην εμβληματική της πρωτοβουλία για τις κβαντικές τεχνολογίεςΟ απολογισμός της τριετούς (2018-2022) φάσης εκκίνησης της εμβληματικής πρωτοβουλίας για τις κβαντικές τεχνολογίες είναι κάτι παραπάνω από πλούσιος. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας στηρίχθηκαν 24 έργα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες στους τομείς των κβαντικών επικοινωνιών, της υπολογιστικής, της προσομοίωσης, της ανίχνευσης και της μετρολογίας, καθώς και της βασικής κβαντικής επιστήμης.

Σε συνδυασμό και με το πρόγραμμα QuantERA, το οποίο στηρίζει την κβαντική έρευνα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, η Ε.Ε. έχει χρηματοδοτήσει την κβαντική έρευνα με πάνω από €175 εκατ. από το 2016 ως σήμερα.

Κατά τη φάση εκκίνησης έγιναν σημαντικά βήματα για τη μετατόπιση της κβαντικής έρευνας από το εργαστήριο σε εμπορικές εφαρμογές. Ειδικότερα, συστάθηκαν 25 νεοφυείς επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων κβαντικής υπολογιστικής και κατατέθηκαν 105 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εκ των οποίων τα 64 έχουν ήδη χορηγηθεί.

Παγκόσμια ρεκόρ

Στα επιτεύγματα των έργων αυτών περιλαμβάνονται παγκόσμια ρεκόρ κβαντικής επικοινωνίας. Για παράδειγμα, η δημιουργία μιας βάσης για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών με ταχύτητες μεγαλύτερες από του φωτός στο μέλλον. Επίσης, απεικονίσεις βασισμένες στην κβαντική τεχνολογία, οι οποίες θα είναι χιλιάδες φορές ακριβέστερες απ’ ό,τι σήμερα.

Τα επιτεύγματα αυτά καταδεικνύουν τις προοπτικές των κβαντικών τεχνολογιών, για παράδειγμα για την ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση και για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των ιατρικών θεραπειών σε μοριακό επίπεδο, οι οποίες θα παράσχουν στους γιατρούς νέες πολύτιμες πληροφορίες ή για τη διαβίβαση, με εξαιρετικά ισχυρή προστασία, ευαίσθητων πληροφοριών, όπως ιατρικών αρχείων, οικονομικών συναλλαγών και επικοινωνιών υψηλού επιπέδου μεταξύ κυβερνήσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Τα αποτελέσματα των έργων, που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη φάση εκκίνησης της εμβληματικής πρωτοβουλίας για τις κβαντικές τεχνολογίες, είναι αποτέλεσμα  συνεργασίας μεταξύ 1.654 επιστημόνων και 236 οργανισμών, που έκαναν 1.313 επιστημονικές δημοσιεύσεις (εκ των οποίων 223 βρίσκονται υπό εξέταση).

“Η εμβληματική πρωτοβουλία έχει μεγάλη σημασία για την επίτευξη των στόχων, που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής “Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία”, σύμφωνα με την οποία, ως το 2030, η Ε.Ε. πρέπει να πρωτοστατεί στις κβαντικές δυνατότητες”, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος