Άνοιξε η Πλατφόρμα για δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ξεκίνησε πρόσφατα η λειτουργία της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων που διεκδικούν δανειακή χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η χρήση της για την κατάθεση επενδυτικών σχεδίων είναι υποχρεωτική.
Η δανειοδότηση μέσω του «Ελλάδα 2.0» ανέρχεται στα 12,7 δισ. ευρώ και αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσα στα επόμενα χρόνια, επιτρέποντας τη διατήρηση ενός υψηλού ρυθμού ανάπτυξης παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν διεθνώς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής, οι οποίες μπορούν να λάβουν για την επένδυσή τους έως και το 50% του κόστους από πόρους του «Ελλάδα 2.0» με σταθερό επιτόκιο σήμερα 0,35%.

Συμμετοχή στην επένδυση
Όπως προαναφέρθηκε, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν έως το 50% της επένδυσης. Τα τραπεζικά δάνεια θα καλύπτουν το 30% του προϋπολογισμού της, ενώ ο επιχειρηματίας θα συμμετέχει με ίδια κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το συνολικό ύψος των επενδύσεων που θα συγχρηματοδοτηθούν κατά 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης θα υπερβεί τα 24,5 δισ. ευρώ.
Αναφορικά με το κόστος των επιτοκίων που θα βαρύνουν τον επενδυτή, θα υπολογίζονται με βάση το 0,35%, που είναι το επιτόκιο για το 50% του δανείου μέσω του Ταμείου, καθώς και του επιτοκίου με το οποίο θα βαρύνεται το τραπεζικό δάνειο, το οποίο θα καλύπτει το 30% του προϋπολογισμού.

Σειρά προτεραιότητας
Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι πως για την έγκριση και ένταξη στο πρόγραμμα ισχύει η σειρά προτεραιότητας και όχι η επιλογή μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί. Αυτό σημαίνει πως κάθε έργο που υποβάλλεται, εγκρίνεται και χρηματοδοτείται, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια και δεν έχουν εξαντληθεί.
Οι επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δεδομένου ότι το 37% των δαπανών τους θα αφορούν το κλίμα και το 20% την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Το τελικό ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπολογίζεται βάσει προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού σκέλους του «Ελλάδα 2.0», καθώς και με την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επτά εγχώριες τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων), καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων είναι διαθέσιμη προς τις επιχειρήσεις: https://rrf-gobeyond.gr/welcome.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος