Πλατφόρμα διευκόλυνσης της χρηματοδότησης των ΜμΕ

Νέα πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προς χρηματοδότηση από τις τράπεζες δημιουργεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank-HDB). Η «πύλη» αυτή απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που επιθυμούν να πάρουν δάνειο, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που προϋποθέτει ένα τέτοιο αίτημα, ώστε να δίνουν μια καθαρή εικόνα του πώς λειτουργούν και τι επιδιώκουν.

Η υπηρεσία «know your customer» θα επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση με απλές διαδικασίες σε όλες τις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να κάνουν προσφορά για το ύψος και το κόστος της χρηματοδότησης που μπορούν να τους παράσχουν. Η διαδικασία, εκτός από τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε δανεισμό, θα εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ίδιων των τραπεζών για την εξεύρεση αξιόπιστων πελατών και τη διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης τους.
Στόχος της HDB είναι να ανοίξει η βεντάλια των αξιόχρεων εταιρειών και να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, παρέχοντας μια πύλη εισόδου αντί της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να επισκέπτονται κάθε τράπεζα ξεχωριστά και να υποβάλουν πολλαπλά αιτήματα χρηματοδότησης, συγκεντρώνοντας τα ίδια δικαιολογητικά για πολλαπλούς αποδέκτες. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα ενσωμάτωσης πελατών στο τραπεζικό σύστημα.
Πολλές επιχειρήσεις δεν αναζητούν καν χρηματοδότηση είτε λόγω αυξημένου κόστους είτε επειδή προεξοφλούν τον αποκλεισμό τους από το τραπεζικό σύστημα επειδή δεν διαθέτουν επαρκή ιστορικά στοιχεία που να πιστοποιούν την πιστοληπτική τους ικανότητα. Η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μία κοινή πλατφόρμα, ώστε το αίτημα να φθάνει ταυτόχρονα σε όλες τις τράπεζες, θα ανοίξει τη βεντάλια δανεισμού ακόμα και σε επιχειρήσεις που λόγω γεωγραφικής εντοπιότητας έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πάνω από μια τράπεζες, δημιουργώντας έτσι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού για όλη την αγορά.

Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται ηλεκτρονικά και η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή σε όλες τις τράπεζες, οι οποίες, έχοντας όλα τα δεδομένα και το προφίλ της επιχείρησης, θα αξιολογούν την αίτηση και θα υποβάλουν προσφορά χορήγησης δανείου. Τα βήματα θα είναι απλά και η υποβολή της αίτησης θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που κάθε επιχείρηση θα πρέπει να συγκεντρώνει όταν ενδιαφέρεται να πάρει δάνειο, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία μέσα από την επανάληψη της ίδιας διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστώσει ποια τράπεζα είναι διατεθειμένη να τη χρηματοδοτήσει, σε τι ύψος και με τι επιτόκιο. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της HDB, κ. Αθηνά Χατζηπέτρου, «για πρώτη φορά η χώρα θα αποκτήσει μια σύγχρονη βάση δεδομένων που θα λειτουργεί με διαφάνεια, ταχύτητα και αξιοπιστία».

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος