ΕΒΕΑ – Ίδρυση forum Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Εξοπλισμού

Μετά από πρόσκληση της Προέδρου του ΕΒΕΑ κας Σοφίας Κουνενάκη Εφραίμογλου, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική σύσκεψη αναφορικά με την ίδρυση  «FORUM Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Εξοπλισμού», προς τους εκπροσώπους των πέντε συλλόγων του κλάδου, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνται στην ιατροτεχνολογία.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ αναφέρθηκε στη σημασία της ανάδειξης της συμβολής του κλάδου στην οικονομία και την απασχόληση, καθώς και ενημέρωση για την εξελισσόμενη καταγραφή των άνω των χιλίων επιχειρήσεων του κλάδου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου στο εμπόριο, την παραγωγή και εξαγωγή προϊόντων, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυσχέρειες που περιορίζουν την ανάληψη νέων παραγωγικών πρωτοβουλιών και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κυρία Σοφία Κουνενάκη  Εφραίμογλου  εξέφρασε  την πρόθεση του Επιμελητηρίου να συμβάλει στην άμβλυνση των εμποδίων και να ενθαρρύνει κάθε νέα αναπτυξιακή πρωτοβουλία, ενώ από όλους τους συμμετέχοντες τονίστηκε η δημιουργική διάθεση συνεργασίας για την εξέλιξη των σκοπών του FORUM με επίκεντρο τις επιχειρήσεις.

Συμμετείχαν:

Από το Διοικητικό Προεδρείο του FORUM ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ: Ο κος Μπεκυράς Ανδρέας, ο κος Λαμπρόπουλος Χάρης, ο κος Λεούσης Ανδρέας.

Από τον ΣΕΙΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιολογικών Προϊόντων), ο πρόεδρος του ΔΣ κος Νίκας Δημήτριος.

Από τον ΠΑΣΥΠΟΥ (Πανελλήνιος Σύλλογος  Προμηθευτών Ορθοπαιδικού Υλικού) ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Μπεκυράς Ανδρέας και ο ΓΓ κος Πολιτόπουλος Αναστάσιος.

Από τον ΠΑΣΥΠΙΕ (Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών) ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Επιφάνης Ευάγγελος και ο ΓΓ κος Κανελλόπουλος Δημήτριος.

Από τον ΠΣΑΠΟ (Πανελλήνιος Σύλλογος Αδειούχων Προθετικών Ορθωτικών) ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Παπουτσής Γεώργιος και η κα Χρονοπούλου Ελένη.

Από τον ΠΑΣΥΠΥ (Πανελλήνιος Σύλλογος Παρόχων Υγείας) ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Βιδάλης Γεώργιος και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κος Θεοφανίδης Ιωάννης.

Συμμετείχαν επίσης στελέχη  των αρμοδίων τμημάτων του ΕΒΕΑ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος