ΕΥΔΑΠ: ανάπτυξη απαλλαγμένη από στερεότυπα φύλου

Εταιρείες που προάγουν αξίες και ανθρώπους χωρίς φυλετικές και κοινωνικές διακρίσεις είναι αυτές που κοιτούν μπροστά από την εποχή τους και μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση του Χάρτη Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης.
Η πολιτική της ΕΥΔΑΠ στο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις θεμελιώδεις Αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτές αποτυπώνονται και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των φύλων (2020-2025), με στόχο μια Ευρώπη με ισότητα μεταξύ των φύλων.
Κόντρα στις στατιστικές που αναφέρουν ότι οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας έχουν μεν περιοριστεί, ωστόσο δεν έχουν εξαλειφθεί, η ΕΥΔΑΠ με πράξεις έρχεται να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει τη δυνατότητα της γυναίκας να εξελιχθεί και να αναδειχθεί επαγγελματικά με τον ίδιο τρόπο που κυλά το νερό, δηλαδή ως αυτονόητη, απαραίτητη και απολύτως φυσική.

Ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται σε διοικητικές και θέσεις ευθύνης είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η μεγαλύτερη εταιρεία νερού της χώρας υποστηρίζει μια κοινωνία χωρίς ανισότητες και διακρίσεις και με ίσες ευκαιρίες για όλους.

  • Το 80% των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών Δραστηριοτήτων στην ΕΥΔΑΠ είναι γυναίκες.
  • Το 58% των εργαζομένων στη Γενική Διεύθυνση Μεγάλων Έργων είναι γυναίκες.
  • Το 54% των θέσεων ευθύνης στην ΕΥΔΑΠ καλύπτονται από γυναίκες.
  • Το 50% των εργαζομένων σε επιστημονικές θέσεις είναι γυναίκες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος