Γενική Συνέλευση Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

«Βγαίνουμε από μια πολυετή κρίση έχοντας ήδη κάνει βήματα που μας επιτρέπουν

να βλέπουμε με αισιοδοξία τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης».

Οι σύγχρονες προκλήσεις και η επισκόπηση των πρωτοβουλιών που σχεδιάζει και υλοποιεί το  Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) για την πράσινη μετάβαση, βρέθηκαν στο επίκεντρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, με φυσική παρουσία των μελών του.

 

Το ΒΙΑΝ έχει σαν στόχο την ισορροπημένη προσέγγιση στη μεγάλη πρόκληση που αφορά την κλιματική ουδετερότητα και βιωσιμότητα στηρίζοντας τους στόχους που τίθενται αλλά ταυτοχρόνως διατηρώντας και τη ρεαλιστική προσέγγιση που είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ύπαρξη της επιχειρηματικότητας.  Συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο καταθέτοντας τεκμηριωμένες απόψεις στα θέματα που καλύπτει, προωθεί πολιτικές με στόχο η κλιματική μετάβαση αυτή να γίνει με όρους ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας εφοδιασμού για τις επιχειρήσεις και αναπτύσσει πρωτοβουλίες και συνεργασίες για να προωθήσει περισσότερο σε μεγαλύτερα ακροατήρια τις προκλήσεις αυτές.

Ενδεικτικές ενέργειες στη χρονιά που πέρασε, ήταν ο σημαντικός ρόλος στον συντονισμό της προσπάθειας διαμόρφωσης ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για την προετοιμασία και προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις, που έρχονται από το εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και η αποφυγή τυχόν αντιθέσεων μεταξύ τους.  Αντίστοιχα, στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, υλοποίησε ειδική έρευνα για την αποτύπωση της γνώσης, αλλά και της ετοιμότητας των επιχειρήσεων να επενδύσουν στην κυκλική οικονομία και για να καταγράψει σημεία όπου απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις στο μέλλον στον τομέα αυτό.

 

Τέλος,παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός ενός νέου μοντέλου λειτουργίας που στοχεύει στην ενημέρωση  περισσότερων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξία της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και στην στήριξη της εφαρμογής των αρχών της στην πράξη.

 

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δήλωσε σχετικά: «Βγαίνουμε από μια πολυετή κρίση έχοντας ήδη κάνει βήματα που μας επιτρέπουν να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον αλλά και με επίγνωση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις για την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ως ΒΙΑΝ προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αρχικά τα μέλη μας αλλά και συνολικότερα όλες τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις άμεσες νέες προκλήσεις αλλά και να σχεδιάσουν ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, κατάλληλο για την κάθε μία, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή επιχειρηματική κοινωνία στη χώρα μας.»

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος