Ξεπερνώντας τα εμπόδια, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες

Έρευνα του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της EY Ελλάδος, για την ενσωμάτωση της Κυκλικής Οικονομίας στις μεγάλες και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις

  • Ισχυρό ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας, παρά τις ελλείψεις ενημέρωσης
  • Το 60% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι εντός των δύο επόμενων ετών θα διαθέτει αναλυτικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία

 

Ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση της Κυκλικής Οικονομίας στο φάσμα των δραστηριοτήτων τους, ωστόσο σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας παραμένει η ελλιπής ενημέρωση, όπως επιβεβαιώνεται σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, εκ μέρους του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, σε ειδική εκδήλωση με θέμα «Κυκλική Οικονομία: Ξεπερνώντας τα εμπόδια, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιουνίου,  σε συνέχεια  της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της έρευνας για την ενσωμάτωση της Κυκλικής Οικονομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, που διεξήχθη πανελλαδικά, σε εκπροσώπους μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους της έρευνας ήταν η αποτύπωση του βαθμού ενσωμάτωσης, η αναγνώριση εμποδίων και η ανάδειξη των προτεραιοτήτων για την ταχύτερη υιοθέτηση αρχών κυκλικής οικονομίας από τις επιχειρήσεις.

«Η κυκλική οικονομία αποτελεί κεντρικό πεδίο δράσης, στο οποίο τα τελευταία χρόνια έχουμε συμβάλλει στην διαμόρφωση του εθνικού σχεδιασμού στη χώρα καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις στον δημόσιο διάλογο. Συνεργαστήκαμε με την ΕΥ Ελλάδος στην υλοποίηση έρευνας, ώστε να αποκτήσουμε μία δομημένη αποτύπωση της γνώσης, αλλά και της ετοιμότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας να επενδύσει στην κυκλική οικονομία, Τα ευρήματα, μας βοηθούν να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε ακόμη πιο στοχευμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα», σημείωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Ανδρέας Σιάμισιης στο πλαίσιο του χαιρετισμού του.

«Είναι ώρα να εστιάσουμε στις ευκαιρίες και να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν παρά τα όποια εμπόδια. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σκοπεύει να συμβάλλει έμπρακτα στην κάλυψη του κενού ενημέρωσης καθώς και να υποστηρίξει, σε συνεργασία με την Πολιτεία την δημιουργία του εθνικού παρατηρητηρίου για την κυκλική οικονομία», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

Σε συνέχεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, ακολούθησε συζήτηση με θέμα: «Η ενσωμάτωση της Κυκλικής Οικονομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις | Ξεπερνώντας τα εμπόδια, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες». Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κα. Ναυσικά Ζευγώλη,  Εταίρος,  Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, EY Ελλάδος και ο κ. Ηλίας Ντεμιάν, Επικεφαλής τμήματος Περιβαλλοντικών Οικονομικών, ΙΟΒΕ & Επικεφαλής ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης προγράμματος LIFE για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

«Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal) και μέσο για την επίτευξη των κύριων στόχων της, όπως η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και η οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων.  Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα οφέλη της υιοθέτησης των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις, μπορούν να δημιουργήσουν θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα, όπως η βελτιωμένη κερδοφορία, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση κόστους. Η μελέτη αυτή, με το κύρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την τεχνογνωσία και εμπειρία του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, στοχεύει στη χαρτογράφηση της προόδου των επιχειρήσεων στη χώρα μας προς αυτή την κατεύθυνση, και επιχειρεί να αποτελέσει έναυσμα για έναν πιο δυναμικό δημόσιο διάλογο, που θα ενισχύσει την προσπάθεια μετάβασης των ελληνικών επιχειρήσεων προς την Κυκλική Οικονομία». ανέφερε η κα Ναυσικά Ζευγώλη,  Εταίρος,  Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, EY Ελλάδος.

«Η υιοθέτηση του υποδείγματος της κυκλικής οικονομίας έχει σημασία, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων αλλά και για την ελληνική οικονομία. Όπως άλλωστε εκτιμήθηκε και σε σχετική μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ για τη διαΝΕΟσις, η υλοποίηση των επενδύσεων διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στον εθνικό σχεδιασμό αναμένεται να τονώσουν το ΑΕΠ κατά €1,1 δισ. και την απασχόληση κατά 37 χιλ. ανθρωποέτη σε ορίζοντα οκταετίας. Επιπλέον, η κάλυψη της ζήτησης των βιομηχανικών κλάδων για δευτερογενείς ύλες που έχουν παραχθεί εντός της ελληνικής οικονομίας, θα προσθέσουν επιπλέον €70 εκατ. στο ΑΕΠ το 2030 και επιπλέον 44 χιλ. θέσεις εργασίας», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο κ. Ηλίας Ντεμιάν, Επικεφαλής τμήματος Περιβαλλοντικών Οικονομικών, ΙΟΒΕ & Επικεφαλής ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης προγράμματος LIFE για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας:

Ελλιπής ενημέρωση των επιχειρήσεων για την Κυκλική Οικονομία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις, συγκεκριμένα το 53%, δηλώνει ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες ή έχουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με την Κυκλική Οικονομία. Ωστόσο, υψηλότερο ποσοστό ενημέρωσης σημειώνεται στις μεγάλες επιχειρήσεις (71%) και στις επιχειρήσεις μελών ΣΕΒ (55%), οι οποίες όπως διαπιστώνεται αναλαμβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες όσον αφορά την Κυκλική Οικονομία.

Ισχυρό ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν πρόθυμες να επενδύσουν πόρους στην ανάπτυξη ή ωρίμανση επιχειρηματικών σχεδίων, με τις μεσαίες μάλιστα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμική από τις μεγαλύτερες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 60% των επιχειρήσεων δηλώνει πως θα βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο εντός των επόμενων 2 ετών, ωστόσο επί του παρόντος, σε προηγμένο στάδιο βρίσκεται μόλις το 38%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυναμική μετάβασης σε προηγμένο στάδιο, φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, από 29% στο 53%. Αντίστοιχα, οι μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ βρίσκονται ήδη σε πιο ανεπτυγμένο στάδιο, δηλώνουν πρόθυμες να συνεχίσουν τη μετάβαση, από 58% στο 74%.

Οι δομικές ελλείψεις λειτουργούν ανασταλτικά για τις επιχειρήσεις

Σε εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας αφορούν οι δύο από τις τέσσερις σημαντικότερες προκλήσεις, καθώς σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις επισημαίνουν ως κύριους ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη ή ωρίμανση επιχειρηματικών σχεδίων, την ανεπάρκεια υποδομών και το έλλειμα τυποποίησης και τεχνικών προδιαγραφών.

Ευκαιρίες για επιτάχυνση της μετάβασης

Η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, η επιμόρφωση και επιβράβευση των καταναλωτών όπως και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την παροχή κινήτρων που ενθαρρύνουν την εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας, αναγνωρίζονται οριζόντια από τις επιχειρήσεις ως ευκαιρίες που θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ή ωρίμανσης των επιχειρηματικών σχεδίων. Ταυτόχρονα, η δημιουργία συνεργειών στην αλυσίδα αξίας, προκρίνεται ως άμεση προτεραιότητα από τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Η έρευνα του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της EY Ελλάδος, για την ενσωμάτωση της Κυκλικής Οικονομίας στις μεγάλες και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις είναι διαθέσιμη εδώ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος