Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: όταν «μιλούν» τα στοιχεία

Παρά το γεγονός ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα αυξήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο (κατά 1% σε σύνολο 54 οικονομιών τη διετία 2018/2019 σε σχέση με την προηγούμενη διετία), οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένουν υψηλές και η πρόοδος βαίνει αργά.

Σύμφωνα με Παγκόσμια Οικονομικά Φόρουμ, για κάθε δολάριο που παίρνουν οι άντρες, οι γυναίκες παίρνουν κατά μέσο όρο 54 λεπτά του δολαρίου. Στην Ευρώπη η γυναικεία επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο 30% και, σύμφωνα με την Έκθεση του 2020 για τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, θα χρειαστούν σχεδόν 95 χρόνια για να κλείσει αυτή η διαφορά.

Ο κόσμος των ελληνικών επιχειρήσεων ανδροκρατείται, παρόλο που τα τελευταία χρόνια η κυριαρχία αυτή υποχωρεί. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε αναλογία 1 προς 4 στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υποχωρεί καθώς προχωράμε σε μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις.
Το ποσοστό διείσδυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας ανήλθε σε 25,1% το 2020, ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με προηγούμενες αντίστοιχες μελέτες (2019: 24,9%, 2018: 24,2%, 2017: 23,6%, 2016: 21,1%, 2015: 19,6%).

Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες – ανώτατα στελέχη ανέρχονται σε 9.468 σε σύνολο 37.750 επιχειρήσεων, προερχόμενες από όλους τους κλάδους δραστηριότητας. Την τελευταία εξαετία ωστόσο ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Αυτό κυρίως οφείλεται:
α) στις ανισορροπίες όσον αφορά στον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με κύριο ανασταλτικό παράγοντα τις ανεπάρκειες που παρουσιάζονται στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών και
β) στις αδυναμίες εξεύρεσης κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση μιας επένδυσης.

Γυναίκες vs ανδρών
Oι επιχειρήσεις που ελέγχονται και διοικούνται από γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο νοικοκυρεμένες, τουλάχιστον χρηματοοικονομικά, από αυτές τις οποίες διοικούν και ελέγχουν άνδρες.
Αυτό μάλιστα συμβαίνει με συνεκτικό τρόπο σε όλους τους κλάδους επιχειρηματικότητας, δηλαδή υπηρεσίες, βιομηχανία, εμπόριο, τουρισμός, ασφάλειες.
Το δείγμα αφορά 6.313 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 1.262 ελέγχονται μετοχικά και έχουν ταυτόχρονα μάνατζερ ή διαχειριστή γυναίκα και οι υπόλοιπες 5.051 ελέγχονται μετοχικά από άνδρες και ταυτόχρονα έχουν επικεφαλής στη διοίκηση άνδρα.
Για κάθε 100 ευρώ που βάζει ο επιχειρηματίας στις γυναικείες επιχειρήσεις κάθε χρόνο επιστρέφονται περίπου 20 ευρώ, ενώ στους άνδρες επιστρέφονται περίπου 16 ευρώ.
Πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις με έως 10 άτομα προσωπικό που έχουν δραστηριότητες σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Οι γυναίκες πετυχαίνουν κατά μέσο όρο υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με τον τζίρο της εταιρείας, διαθέτουν ισχυρότερο ταμείο, λιγότερες οφειλές σε τράπεζες, ενώ εισπράττουν πιο γρήγορα και τις απαιτήσεις τους.

Συμπερασματικά,
– Επιδεικνύουν ιδιαίτερη ικανότητα στην αξιοποίηση των κεφαλαίων τους και στην πραγματοποίηση κερδών,
– Μεριμνούν για τη γρήγορη εξόφληση των οφειλών τους και τη θωράκιση από φαινόμενα επισφαλών απαιτήσεων, ενισχύοντας τη ρευστότητα της επιχείρησης που διοικούν,
– Επιδεικνύουν αυξημένη προσήλωση στην αξιοποίηση των εισροών και των διαθέσιμων κεφαλαίων που επενδύονται,
– Εστιάζουν στην οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους, δίνοντας βαρύτητα στη διατήρηση της κερδοφορίας τους σε υψηλά επίπεδα
– Δίνουν έμφαση στην τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων, καθώς περιορίζουν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τις οποίες διοικούν κ.ά.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος