Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για 5.320 άνεργες γυναίκες

Σύντομα οι άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 έως 29 ετών που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του ΟΑΕΔ θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα που έχει προκηρύξει το ΕΕΔΕΓΕ. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης σε 5.320 άνεργες γυναίκες εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, με στόχο τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα θα έχει πανελλαδική εμβέλεια, δίνοντας στις άνεργες γυναίκες εκείνης της ηλικιακής ομάδας όλης της χώρας την ευκαιρία να εισαχθούν στην αγορά εργασίας, έχοντας τα απαραίτητα εφόδια. Αίτηση δύνανται να υποβάλουν όσες έχουν αποφοιτήσει από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε όσες έχουν ολοκληρώσει προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική, αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων με θεωρητική κατάρτιση αλλά και με πρακτική άσκηση, πιστοποίηση προσόντων και εκπόνηση business plan και export action plan για την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης είναι τα ακόλουθα:

– Πράσινη Οικονομία και «φιλικό προς το περιβάλλον» επιχειρείν
– Καινοτομία, web και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (AR/ VR)
– Συλλογή και ανάλυση δεδομένων πληροφοριών με νέες τεχνολογίες (data analytics)
– Χρηματοοικονομικός, Ασφαλιστικός και Επενδυτικός Σύμβουλος
– Υπεύθυνος Μεταφορών (transportation manager) και – Εξυπηρέτησης Πελατών

Η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα ξεκινήσει σύντομα με ανακοίνωση του ΕΕΔΕΓΕ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος