#Her_Research: Η πρωτοβουλία του Σ.Ε.Γ.Ε. για την υποστήριξη των Γυναικών στην Έρευνα

Aραγε, γιατί χρειάζεται μια ακόμη δράση για τις Γυναίκες στις Επιστήμες;

Η Λίνα Τσαλταμπάση, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος–Σ.Ε.Γ.Ε., μιλά για τη δράση #Her_Research που υλοποιεί ο Σύνδεσμος με την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η δράση #Her_Research έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στο Γυναικείο Οικοσύστημα των Ερευνητριών. Οι πολλές και εξαιρετικές δράσεις που οργανώνονται τα τελευταία χρόνια δίνουν έμφαση στις startups, δηλαδή σε γυναίκες που έχουν ήδη μετακυλήσει από την έρευνα στο επιχειρείν, οι οποίες είναι προφανώς ευπρόσδεκτες, αλλά δεν αποτελούν το επίκεντρο.

Συζητώντας με γυναίκες επιστήμονες από όλη την Ελλάδα είχαμε καταγράψει μια σειρά ανησυχιών από τις Γυναίκες στην Έρευνα. Η πρώτη ήταν ότι δεν πιστεύουν πως αξιολογούνται ισότιμα με τους άντρες ερευνητές (κάτι που δυστυχώς επιβεβαιώνουν και οι μελέτες παγκοσμίως). Η δεύτερη ήταν ότι δεν αισθάνονται πως οι συμβουλευτικές δράσεις είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Η τρίτη ανησυχία που καταγράψαμε ήταν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δράσεις για τις επιστήμονες που δεν είναι έτοιμες να γίνουν επιχειρηματίες, ακόμη και μέσα από τα spin-offs των ερευνητικών ιδρυμάτων τους.

Αυτές ακριβώς τις ανησυχίες έρχεται να καλύψει η δράση #Her_Research.

Γυναίκες σε διαφορετικά επίπεδα ερευνητικής ωρίμανσης, διαφορετικά αντικείμενα και διαφορετικές ανάγκες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ώστε να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη βάσει των αναγκών τους. Σημαντική καινοτομία της δράσης μας είναι η εκπαίδευση και η εξοικείωση με τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα Προγράμματα Horizon, που δίνουν εξαιρετική αυτονομία στις ερευνήτριες, και τις κάνουν «κυρίαρχες του παιχνιδιού».
Βασική μας επιδίωξη στο #Her_Research είναι οι γυναίκες ερευνήτριες να ενθαρρυνθούν προκειμένου να είναι πιο ενεργές σε θέματα διεκδίκησης Χρηματοδοτήσεων και να θέτουν τους εαυτούς τους επικεφαλής Ομάδων. Επιδιώκουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο τις βλέπει το Ερευνητικό Οικοσύστημα και πώς βλέπουν αυτές τον εαυτό τους μέσα σε αυτό. Όπως τόνισε η Υπεύθυνη της δράσης, κα Χριστίνα Βρακά, το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της έρευνας αντικατοπτρίζεται επίσης και στις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις. Έχει αποδειχθεί δυστυχώς ότι οι γυναίκες δυσανάλογα λαμβάνουν χρηματοδότηση σε σχέση με τους άνδρες ερευνητές, με μόλις έναν στους πέντε ερευνητές που λαμβάνουν πόρους να είναι γυναίκα. Το Πρόγραμμα Horizon 2020 (Ορίζοντας 2020), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, με χρηματοδότηση 80 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014 -2020, αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής στην Ελλάδα χρηματοδοτήθηκαν 145 ελληνικές προτάσεις/υπότροφοι, εκ των οποίων μόνο οι 40 ήταν γυναίκες!
Σημείο αναφοράς της δράσης αποτελεί το Bootcamp #Her_Research 2023 που υλοποίησε υβριδικά o Σύνδεσμος στο 1ου Female Empowerment Hub, στη Θεσσαλονίκη, στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2023. Ειδικότερα, την πρώτη μέρα του Bootcamp πραγματοποιήθηκε το δίωρο εξειδικευμένο σεμινάριο με θέμα “Εύρεση Ερευνητικών Πόρων” και ακολούθησαν 2 ώρες Group Mentoring στο θέμα αυτό, ενώ τη δεύτερη μέρα οι ερευνητικές ομάδες παρουσίασαν την ερευνητική τους πρόταση στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από καταξιωμένους Καθηγητές Πανεπιστημίων. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων θα υποστηριχθούν περαιτέρω 8 ερευνήτριες με τις ομάδες τους.
Η δράσης #Her_Research υλοποιείται με την Ευγενική Χορηγία του Betsson Foundation, ενώ τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος